Laerskool Jan van Riebeeck: Strategiese vraelys 2019
Neem asseblief 'n paar oomblikke om die vraelys te voltooi. Dis belangrik vir die bestuur om terugvoering van die skoolgemeenskap te ontvang oor aspekte waarmee ouers tevrede is, sowel as aspekte wat aandag benodig en dus fokusareas vir die komende jaar kan word.

Die vraelys moet voor of op 11 Oktober 2019 ingevul word.
Afdeling A: Algemene vrae
1. My kind(ers) is gelukkig in die skool.
2. Daar is 'n vriendelike en ontspanne atmosfeer by die skool.
3. Ek weet wie om te kontak as ek ‘n probleem ervaar.
4. As my kind 'n nie-akademiese probleem ervaar, is daar 'n personeellid met wie hy of sy kan gaan gesels.
5. Ek weet waar om inligting te kry indien my kind aan aktiwiteite wil deelneem (koor, landloop, ens.).
6. Die onderwysers handhaaf gesonde en regverdige dissipline in die klaskamer, sportveld en skoolterrein.
7. JvR is 'n skool wat diversiteit bevorder.
8. My kind kry genoegsame blootstelling aan ander gelowe.
9. Die Christelike godsdiensonderrig en blootstelling wat my kind in die saal en klaskamer kry, is vir my aanvaarbaar.
10. Boelie-gedrag word op 'n effektiewe manier deur personeel hanteer.
11. JvR se kommunikasie is doeltreffend: ek word ingelig oor die aktiwiteite waarby my kinders betrokke is.
12. My kind maak gereeld (ten minste 2 keer per week) gebruik van die snoepie se dienste.
13. Ek verstaan dat die snoepie baie besig is en dat ek aan die begin van die week bestellings vooruit kan plaas om diens aan my kind te bespoedig.
14. Die klerebank is oop op geleë tye.
15. Watter vernuwing of verandering sal jy die graagste by die skool wil sien?
Your answer
Afdeling B: Akademie
16. JvR moedig hoë gehalte onderrig aan.
17. Die onderwysers ondersteun my kind om volgens sy of haar vermoëns te presteer.
18. Die hoeveelheid huiswerk wat my kinders kry, is gepas volgens die huiswerk-beleid.
19. Take word vergesel van 'n duidelike en eenvoudige uiteensetting van wat van my kind verwag word.
20. Ek is tevrede met hoe die skool tegnologie in die klaskamer gebruik.
21. Ek is tevrede met die isiXhosa-onderrig by die skool.
22. Ek is tevrede met die akademiese verryking wat plaasvind.
23. My kind se onderwysers identifiseer vroegtydig leerprobleme en ander struikelblokke tot leer, en kommunikeer met my daaroor.
24. Die skool se kultuur moedig leerders aan om te vra dat werk weer verduidelik word as hulle dit nie verstaan nie.
25. Toetse en vraestelle word deeglik genoeg met leerders hersien sodat hulle daaruit leer.
26. Die skool se kommunikasie rakende akademiese aktiwiteite word vroegtydig gedoen.
27. Die skool doen genoeg moeite om opvoedkundige uitstappies te reël.
28. Lewer kommentaar en maak voorstelle oor die akademie by die skool.
Your answer
Afdeling C: Kultuur
29. Ek is tevrede met die verskeidenheid kultuuraktiwiteite wat by JvR aangebied word.
30. Die gehalte van die kultuuraktiwiteite wat aangebied word, is van hoogstaande gehalte.
Ek stem nie saam nie.
Ek stem tot 'n mate saam.
Ek stem saam
My kind neem nie hieraan deel nie.
Koor
Musiekonderrig
Tweejaarlikse konsert
Redenaars
Drama (buitemuurs)
Kuns (buitemuurs)
31. Lewer gerus kommentaar en maak voorstelle oor kultuuraktiwiteite by die skool.
Your answer
Afdeling D: Sport
32. My kind geniet sport by JvR.
33. Die fokus van sportafrigting aan leerders in Graad 1 tot 3 is op deelname en die ontwikkeling van vaardighede.
34. Spankeuses vanaf Graad 4 tot Graad 7 geskied op 'n regverdige wyse en die beste spelers word gekies.
35. Waar daar te veel deelnemers vir een sportspan is, doen die skool moeite om geleenthede te skep vir bykomende wedstryde sodat almal kans kry om te speel.
36. Die tegniese vaardigheidsafrigting van sport by JvR is van hoë gehalte.
Ek stem nie saam nie.
Ek stem tot 'n mate saam.
Ek stem saam
My kind neem nie hieraan deel nie.
Rugby
Netbal
Tennis
Krieket
Landloop
Hokkie
Swem
Skaak
Atletiek
37. My kind is lid van 'n sokkerklub buite JvR.
38. Die kommunikasie oor sportaktiwiteite is doeltreffend.
39. Lewer kommentaar en maak voorstelle oor sport by die skool.
Your answer
40. Verkies jy om anoniem te bly?
41. Indien "nee", verskaf asb. jou naam en van:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Laerskool Jan van Riebeeck. Report Abuse - Terms of Service