สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอัจฉริยภาพ (ทุนสมทบ)

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอัจฉริยภาพ (ทุนสมทบ)
ประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา
จำนวน 28 ทุน รับอายุ 15-18 ปี เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 500 บาท
สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 น.
ณ สำนักงาน เอ็ดเน็ท ยูนิต 1001 ชั้น 10 โซนการศึกษา อาคารเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว (MRT พหลโยธิน)

ผู้สมัครสอบกรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question