ลงทะเบียนร่วมเดินทาง จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ...พุทธสังเวชนียสถานทั้ง ๔
อินเดีย - เนปาล ๘ วัน ๗ คืน
ระบุ *
ชื่อ - นามสกุล ผู้เดินทาง (ระบุภาษาไทย) *
Your answer
นามสกุลก่อนสมรส *
Your answer
ชื่อ - นามสกุล ผู้เดินทาง (ระบุชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง) *
Your answer
วันเดือนปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ *
Your answer
สถานที่เกิด *
Your answer
อาชีพ *
Your answer
สถานที่ทำงาน *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล บิดา
Your answer
ชื่อ-นามสกุล มารดา
Your answer
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส *
Your answer
อีเมล *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง *
Your answer
วันที่ออกหนังสือเดินทาง *
MM
/
DD
/
YYYY
วันที่หนังสือเดินทางหมดอายุ *
MM
/
DD
/
YYYY
สถานที่ออกหนังสือเดินทาง *
Your answer
เคยไป ประเทศอินเดียหรือไม่ *
เคยไป ประเทศเนปาลหรือไม่ *
วันที่จะร่วมเดินทาง *
เพื่อนที่จะร่วมเดินทาง ๑
Your answer
เพื่อนที่จะร่วมเดินทาง ๒
Your answer
เพื่อนที่จะร่วมเดินทาง ๓
Your answer
เพื่อนที่จะร่วมเดินทาง ๔
Your answer
ต้องการพักห้องเดียวกับ *
Your answer
พร้อมชำระเงินวันที่
MM
/
DD
/
YYYY
ข้าพเจ้าได้อ่าน และยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายรายการเดินทางตามที่ผู้จัดได้ส่งให้แล้วทุกประการ *
เงื่อนไขการเลิกการจอง และการเดินทาง
เงื่อนไขการเลิกการจอง และการเดินทาง
๑. ยกเลิกก่อนการเดินทาง ๓๐ วัน คืนเงินทั้งหมด
๒. ยกเลิกก่อนการเดินทาง ๑๕ วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ ๕๐%
๓. ยกเลิกก่อนการเดินทาง ๑ – ๑๔ วัน ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

วิธีการชำระเงิน
๑. ชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร ที่ระบุนี้ เท่านั้น
โอนเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม ๙ ซอย ๑๓
ชื่อบัญชี มูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิตเพื่อหนังสือสวดมนต์ และอื่นๆ
เลขที่บัญชี ๐๗๖-๐-๔๐๗๐๙-๖
แล้ว Fax. หรือส่ง E-mail ใบโอนเงินพร้อมระบุเบอร์โทรติดต่อ, เบอร์ Fax หรือ E-mail
ของท่าน มาที่ Fax. ๐-๒๗๑๙-๗๖๗๔ หรือ E-mail mindsparama9@gmail.com หรือ
ไลน์กรุ๊ป อินเดีย
ทางมูลนิธิฯ จะจัดส่งใบรับเงินกลับไปยังท่าน
๒. ชำระเงินที่มูลนิธิฯ โดยเงินสด เท่านั้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy