XIV Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich" pt. GOSPODAROWANIE GRUNTAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH
23 października 2019
Pałac w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
ul. Dworcowa 5, 62-053 Komorniki

Z G Ł O S Z E N I E U C Z E S T N I C T W A
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Stopień/tytuł naukowy
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Instytucja *
Your answer
Zgłaszam zapotrzebowanie noclegu
Organizatorzy skontaktują się telefonicznie w sprawie uzgodnienia szczegółów (miejsce noclegu i cena)
Zamawiam obiad podczas Seminarium
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rejestracji, organizacji i przeprowadzenia Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich". Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. *
Przyjmuje do wiadomości, iż Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz oświadczam, że został wypełniony wobec mnie obowiązek informacyjny. *
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku ( w tym fotografii i dokumentacji filmowej ) przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na potrzeby Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich". Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nieograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.Niniejsza zgoda obejmuje wszystkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy