IRAKASLEEN EBALUAZIOA (18/19) / EVALUACIÓN DE PROFESORADO (18/19)
HIRITARTASUN GLOBALERAKO HEZKUNTZA ERALDATZAILEAREN aldeko lana sustatze aldera, oso garrantzitsua da zuen klaseetan edota ikastetxean zer landu duzuen hobeto jakiten lagunduko digun informazioa edukitzea, bai eta jakitea zenbateraino parte hartu duen hezkuntza-komunitateak eta zein den zuen balorazioa ere. Horretarako eskatu nahi dizugu betetzeko, ahal duzun neurrian, 2018-2019 ikasturtearen joanean ALBOANeko proposamen pedagogikoaren materialekin egin duzun lanari buruzko zenbait datu. /
Para mejorar nuestro trabajo de EDUCACIÓN TRANSFORMADORA POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL es importante contar con información que nos ayude a conocer mejor el trabajo realizado en tus clases y/o centro, la implicación de la comunidad educativa y vuestra valoración general. Nos dirigimos a ti para pedirte que nos completes, en la medida que te sea posible, algunos datos sobre el trabajo realizado durante este curso 2018-2019 con recursos de la propuesta educativa de ALBOAN.
1. Izena eta abizenak / Nombre y apellidos *
Your answer
2. Ikastetxea / Centro Educativo *
Your answer
3. Udalerria / Municipio *
Your answer
4. Lurraldea / Territorio *
5. Kontaktatzeko emaila / Email de contacto *
Your answer
6. ALBOANen zer proposamen landu dituzu? / ¿Qué propuestas de ALBOAN has desarrollado en el centro? *
Required
7. Proposamen hauetan parte hartu duen ikasle-kopurua. / Número de alumnado con el que has trabajado estas propuestas. *
Your answer
8. Proposamen bakoitzari buruzko oharrak eta iruzkinak: / Observaciones y comentarios sobre cada propuesta concreta:
Your answer
9. Zer hezkuntza-mailatan landu dituzu proposamen hauek? / Niveles educativos en los que has trabajado estas propuestas. *
Required
10. Zenbat saioetan landu dituzu proposamenak? / Número de sesiones en las que se han trabajado las propuestas. *
11. Zein hizkuntzetan landu dituzu proposamenak? / ¿En qué idiomas habéis aplicado las propuestas? *
Required
12.(a) Familien parte hartzea izan da proposamenetan? / ¿Ha habido implicación de las familias en alguna de las propuestas? *
12.(b) Aurreko erantzuna baiezkoa izan bada, zein proposamenan izan da parte-hartzea eta zer motakoa? / Si la respuesta anterior es sí, ¿podrías concretar en que propuesta y en que ha consistido esta participación?
Your answer
13. ALBOANen laguntzaz. / Sobre el acompañamiento de ALBOAN. *
1 Ez nago batere ados / Nada de acuerdo
2 Ez nago ados / No de acuerdo
3 Ados nago / Estoy de acuerdo
4 Erabat ados nago / Totalmente de acuerdo
Ed./Ee. / NS/NC
Landutako gaiak eta materialak erabilgarriak izan dira zuretzat. / Las temáticas y materiales trabajados te han resultado útiles.
Laguntza, oro har, premietara egokitu da. / En general el acompañamiento realizado se ha adecuado a las necesidades.
Proposatutako metodologiek parte-hartzea bultzatzen dute, eta koherenteak dira lortu nahi ditudan helburuekiko eta edukiekiko. / Las metodologías propuestas facilitan la participación y son coherentes con los objetivos y contenidos que busco.
14. Zer satisfazio-maila duzu, oro har, ALBOAN elkartearen lanari dagokionez? / Valora tu grado de satisfacción general con el trabajo y las propuestas de ALBOAN. *
Ez nago gustura. - No estoy satisfecha/o.
Oso pozik. - Estoy muy satisfecha(o.
15. Hobetzeko proposamenak: / Propuestas de mejora:
Your answer
16. ALBOANen EDUKALBOAN-Elkartasunaren aldeko hezitzaileen Sarean parte hartzen al duzu? / ¿Formas parte de la Red Edukalboan? *
Mila esker, zure denbora eskaintzeagatik eta parte hartzeagatik! / ¡Muchas gracias por tu tiempo y participación!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of FUNDACIÓN ALBOAN. Report Abuse - Terms of Service