WEBINÁR pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom "Svet očami môjho dieťaťa"

"Svet očami môjho dieťaťa - základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s Aspergerovým syndrómom.“

Webinár je určený pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom. Webinár má za cieľ poskytnúť prvotné a základné informácie o inakosti vnímania, rozmýšľania a správania sa detí s Aspergerovým syndrómom (ďalej AS), v snahe o porozumenie ťažkostiam, s ktorými sa doma rodičia denne stretávajú. Webinár obsahuje teoretickú časť, príklady z praxe a záverečnú diskusiu.

Webinár sa uskutoční od 16.00 do 18:30 hodiny, dištančnou formou, na platforme ZOOM v stredu 1. decembra 2021.

Poplatok za webinár je 15 EUR na jedného účastníka. Platí sa vopred prostredníctvom faktúry. V prípade záujmu nahláste prosím svoju účasť do 22. novembra 2021 prostredníctvom tejto prihlášky. Kapacita webinára ja obmedzená na 20 účastníkov. Po uhradení poplatku Vám bude zaslaný link, kde bude prebiehať školenie.


LEKTORKY

Mgr. Daniela BUDINSKÁ
vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Dvadsať rokov pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva v Pezinku, kde sa venovala výchovnému poradenstvu pre deti a rodičov a skupinovej práci s mládežou v oblasti prevencie patologických javov. Dlhodobo pôsobí v občianskom združení Prevencia AD, ktoré pracuje s marginalizovanými skupinami. Od roku 2019 pôsobí ako sociálna poradkyňa v Autistickom centre Andreas.

Mgr. Ľubica MELOCÍKOVÁ
vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a špeciálne vychovávateľstvo v MC BA. Absolvovala dvojročný výcvik v arteterapii a tri roky navštevovala výcvik v terapii PCA. Ako pedagogička a školská psychologička pracovala v Škole pre mimoriadne nadané deti, neskôr aj v SZŠ CENADA v Bratislave. V rámci práce s intelektovo nadanými deťmi získavala skúsenosti s deťmi s AS. Od septembra 2018 pracuje v centre Andreas, kde sa venuje poradenstvu pre rodiny, terapii a diagnostike detí PAS.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Záväzne sa prihlasujem na webinár "Svet očami môjho dieťaťa. Základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s AS.“ *
Required
Vaše piezvisko a meno *
napíšte vaše priezvisko a krstné meno - VZOR = Nováková Anna, Mgr.
Vaša adresa (ulica, PSČ a Mesto) *
VZOR = Nám. Slobody 125, 811 01 Bratislava
KONTAKT - mobil *
napíšte mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
KONTAKT - e-mail *
napíšte emailový kontakt
Meno dieťaťa *
napíšte priezvisko a krstné meno dieťaťa - VZOR = Novák Jakub
Dátum narodenia dieťaťa *
napíšte deň.mesiac.rok vo formáte DD.MM.RRRR
Miesto narodenia dieťaťa *
napíšte mesto, kde sa Vaše dieťa narodilo - napr. Martin
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu - napr. rodič, starý rodič, apod.
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Vystavenie faktúry *
Vystavenie faktúry - doplnenie (ak potrebujete faktúru na organizáciu, napíšte Názov organizácie, adresu, IČO a DIČ)
Priestor pre Vaše poznámky a otázky
Súhlas so spracovaním údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej 7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy