แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการ การพัฒนาระบบ TIC อัญมณีโป่งข่าม www.ticpkshop.com
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่ได้จากการทำโครงการ
การพัฒนาระบบ TIC อัญมณีแก้วโป่งข่าม จำนวน 3 ตอน ขอความกรุณาให้ท่านตอบทุกตอนตามความคิดเห็นของท่าน
เพศ
อายุ
อาชีพ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของโครงการ การพัฒนาระบบ TIC อัญมณีแก้วโป่งข่าม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เผยแพร่ความรู้แก้วโป่งข่ามของอำเภอเถินให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
เพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP
รูปแบบมีความสวยงาม น่าสนใจ
ออกแบบใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
การขายแก้วโป่งข่ามออนไลน์และรายได้ในการขายสินค้า
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms