"เกิดมาเพื่อทำลายจิตรกรรม" : Michelangelo Merisi da Caravaggio ประเด็นความรุนแรงในผลงานของ Caravaggio ท่ามกลางวิกฤติศาสนา
ขอขอบคุณที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "เกิดมาเพื่อทำลายจิตรกรรม" : Michelangelo Merisi da Caravaggio ประเด็นความรุนแรงในผลงานของ Caravaggio ท่ามกลางวิกฤติศาสนา โดย ดร.สายัณห์ แดงกลมค่ะ ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเกินจำนวนที่นั่งแล้วค่ะ สามารถติดตามประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/bacceducation/
This form was created inside of bacc. Report Abuse