Тести вчителі початкової школи
Тести
ПІБ *
1. Визначте нормативне-правове забезпечення початкової освіти (оберіть правильний варіант відповіді): *
2. Змістовими лініями програми «Мистецтво» є: *
3. Метою навчання музичного мистецтва у школі є: *
4. Зміст підручника має відповідати: *
5. Провідною вимогою до сучасного підручника є посилення його: *
6. Метою математичної освітньої галузі є *
7. Формування математичної грамотності учнів забезпечується: *
8. П’ять чисел записано у порядку зростання. Різниця між числами, що стоять поряд, дорівнює 3. Сума всіх п’яти чисел дорівнює 100. Чому дорівнює найбільше з цих чисел? *
9. Критичне мислення спрямоване на … *
10. Фази реалізації технології розвитку критичного мислення: *
11. Навчання теорії та практичних умінь для опанування сучасними мас-медіа – це: *
12. Формування світоглядних позицій, інтересів, потреб, ідеалів, мотивів, ціннісних орієнтацій, свідомості, переконань, суджень, а також конкретних рис характеру, моделі поведінки та культури поведінки засобами масової інформації – це: *
13. Метою навчання іноземної мови в початковій школі є практичне оволодіння учнями мовленнєвими вміннями: *
14. Комунікативна компетентність включає: *
15. Визначити принципи педагогічного партнерства: *
16. Встановіть відповідність між видами партнерства та їх сутністю: *
17. Проєктна діяльність в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» характеризується такими ознаками: *
18. Упродовж декількох тижнів діти під керівництвом учителя вирощували на підвіконні рослину квасолі з метою вивчення фізичного розвитку квіткової рослини. Діяльність учителя і учнів класифікується як: *
19. Оберіть правильну відповідь: компонент уроку-дискусії – вміння вести суперечку, відстоювати свою точку зору, володіти способами здійснення логічних операцій: *
20. Вчитель початкової школи встановлює емоційний контакт з класом, налаштовує учнів на позитивний успішний настрій, надихає на виконання навчальних і виховних, соціальних завдань, робить їх цікавими, захоплюючими для школярів, підтримує учнів у досягненні мети: *
21. Емоційність змісту навчального матеріалу: *
22. Розвиток емоційного інтелекту в молодшому віці дає змогу: *
23. Завданням STEM-навчання в молодшій школі є: *
24. STEM-навчання складається таких етапів: *
25. Основні вимоги до творів мистецтва, що використовуються у початковій школі: *
26. З чого складається ґрунтовна підготовка учнів до сюжетного малювання? *
27. Методика «поліхудожньої освіти» передбачає: *
28. Підприємницька компетентність складається з таких компонентів (оберіть правильні варіанти відповідей): *
29. У Державному стандарті початкової освіти 2018 року деталізовано результати освіти на першому рівні за освітніми галузями: *
30. В якому документі вказані вимоги до основної освітньої програми загальної середньої освіти: *
31. Методологічною основою реалізації державних стандартів початкової освіти є: *
32. В основі якої освітньої програми лежить декілька традиційних програм однієї дисципліни *
33. Критерії ефективності сучасного уроку НУШ: *
34. Основний аспект ІКТ-компетентності: *
35. Складники інформатичних компетентностей учителя початкової школи (оберіть правильні варіанти відповідей)? *
36. Ранкова зустріч орієнтована на: *
37. Скільки хвилин,кожного дня, вчителі присвячують на проведення ранкової зустрічі: *
38. Групове заняття не передбачає: *
39. Метою щоденних новин є: *
40. Професійна компетентність учителя початкової школи: *
41. Компоненти діяльності вчителя початкової школи: *
42. Педагогічні умови, які сприяють ефективності спілкування: *
43. Виберіть основний принцип розбудови НУШ: *
44. Яка наповнюваність класів НУШ? Вилучити зайве: *
45. Скільки ключових компетентностей затверджено Новим Державним стандартом початкової освіти? *
46. Як називається учень НУШ, згідно Закону України «Про освіту?» *
47. Яким документом затверджено Державний стандарт початкової освіти? *
48. Між якими академічними годинами в НУШ варто проводити рухливі ігри, зазвичай на вулиці ? *
49. Скільки відсотків резервного часу в навчальних програмах з усіх предметів і курсів вчитель може використовувати на свій розсуд? *
50. Які ролі в освітньому процесі повинен виконувати сучасний вчитель Нової української школи? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Report Abuse