Прашалник за учество на граѓаните во креирање на Предлог Програма за 2021 година
Општина Могила ги повикува граѓаните, граѓанските организации и сите заинтересирани групи да учествуваат со свои предлози и идеи со цел изработка на Предлог програма за работењето на о.Могила во 2021 година.

Прашалникот ќе биде достапен за пополнување до 30.11.2020 година. Од идеите ќе произлезе предлог програмата која ќе ја разгледуваме на последната седница на советот за 2020 година, па за таа цел и во рамките на запазување на мерките на заштита на населението, наместо собири го осмисливме oвој online формулар достапен за секој граѓанин.

Со вашата вклученост ќе придонесете за градење на подобри политики, за нашата општина.

Со почит,

Јасмина Гулевска
Градоначалник на о.Могила
Име и Презиме /Назив на Организација *
Е-маил адреса
Програми и политики за 2021 година
Општина Могила неуморно работи на градење на својата програма во која застапени се различни сфери од живеењето.
Во следните прашања, наведете што вие сметате дека треба да се направи во рамките на одредени прашања во вашето населено место или генерално во општината со цел унапредување на досегашното работење.

Изборот е опционален, одговорете на сите или на прашањата за кои сметате дека имате најдобри решенија, а имате можност да предложете свои иницијативи (последно прашање).

Ги очекуваме вашите конструктивни идеи!
Инфраструктура (патишта, водовод, канализација, сообраќај итн).
1 point
Мерки за локален економски развој
Мерки за заштита на животна средина (паркови, зеленила, енергетска ефикасност и сл.)
Мерки за работа и активности наЈавното Комунално претпријатие - "Пела Хигиена" - Могила
Мерки за здравствена заштита на населението во 2021
1 point
Образование
Мерки за социјална заштита
Мерки за инклузија на младите
Мерки за заштита на животните
Програма за работа на советот на о.Могила
Ваше предлог-идејно решение (предизвик, решение, населено место)
Ваша оценка на досегашната работа на општинската администрација на Могила и предлози за подобрување на работата
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy