Formularz: ARCHIWUM SPOŁECZNE
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Obowiązkowe pytania zostały oznaczone gwiazdką*. Informacje podane przez Państwa posłużą do opublikowania danych o Państwa organizacji w bazie archiwów społecznych na portalu www.archiwa.org.
Email address *
Nazwa instytucji *
Podać nazwę własną instytucji prowadzącej archiwum.
Nazwa archiwum *
Podaj, jeśli instytucja posiada nazwę prowadzonego przez nią archiwum.
Informacja o instytucji *
Opisz historię, cele, strukturę instytucji.
Kod instytucji
Jeśli instytucja nie ma swojego kodu, proszę pozostawić pole puste. Kod instytucja mogła otrzymać od Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych - przy korzystaniu z baz archiwistyki państwowej lub od Ośrodka KARTA - przy korzystaniu z OSY.
Rodzaj instytucji *
Należy podać typ instytucji prowadzącej archiwum. Wyboru należy dokonać z listy: instytucja państwowa, instytucja samorządowa, kościół/związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa, partia polityczna, związek zawodowy, osoba/osoby prywatne, inne. : samorządowa jednostka kultury
Typ zasobu *
Określ typ gromadzonych materiałów archiwalnych (zakres gatunkowy) - wypisz po przecinku (MAX. 1800 ZNAKÓW), wybierając z listy: fotografia, wspomnienia, filatelistyka, kartografia, muzealia, ikonografia, nagrania audio, nagrania wideo, dokumenty osobiste, dokumenty życia społecznego, wydawnictwa "drugiego obiegu", dokumentacja aktowa.
Opis zasobu *
Opisz możliwie dokładnie tematykę, zakres chronologiczny i rozmiar zasobu archiwalnego. Opisz także, w jaki sposób on powstał/ został ukształtowany.
Katalogi i inwentarze
O ile istnieją, należy opisać (MAX. 1800 ZNAKÓW) dostępne pomoce archiwalne zawierające opis zasobu archiwalnego: internetowe (z podaniem linku) i wydrukowane (z podaniem opisu bibliograficznego) katalogi i inwentarze zbiorów.
Opracowane zbiory
Należy określić (MAX. 1800 ZNAKÓW) rozmiar opracowanego zasobu (np. w metrach bieżących lub jednostkach archiwalnych) oraz procent jaki to stanowi w stosunku do całego zasobu.
Zdigitalizowane zbiory
Należy określić (MAX. 1800 ZNAKÓW) rozmiar zasobu poddanego digitalizacji (np. w metrach bieżących lub jednostkach archiwalnych) oraz procent jaki to stanowi w stosunku do całego zasobu. Można podać także rozmiar po zdigitalizowaniu - w megabajtach.
Stan zachowania zbiorów
^ Informacje z tego pola nie będą udostępnione na stronie archiwa.org. (MAX. 1800 ZNAKÓW)
Sposoby kształtowania zasobu
Należy podać (MAX. 1800 ZNAKÓW) informacje o sposobach gromadzenia zbiorów, np. poprzez kwerendy, bezpośredni kontakt z osobami prywatnymi, współpracę z kolekcjonerami, przy okazji tworzenia wystaw i publikacji, pozyskiwanie depozytów, darowizn, zakupy.
Zagrożone zbiory
Podać (MAX. 1800 ZNAKÓW) informację o zagrożonych zbiorach i przyczynie ich zagrożenia. ^ Informacje z tego pola nie będą udostępnione na stronie archiwa.org.
Dni i godziny urzędowania archiwum
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie:
Udostępnianie: email
Udostępnianie: telefon
Sposób i warunki korzystania z zasobu
W przypadku zbiorów w internecie, podać: Zbiory udostępniane są na stronie internetowej: adres strony internetowej. W przypadku zbiorów udostępnianych na miejscu należy opisać (MAX. 1800 ZNAKÓW) wymagania konieczne do spełnienia, by korzystać z zasobu, np.: rejestracja użytkownika, umawianie wizyt.
Sposób udostępniania
Wybierz z listy: Na miejscu, W internecie, Zbiory nie są udostępniane.
Usługi archiwalne
Podać (MAX. 1800 ZNAKÓW) jeśli instytucja wykonuje usługi archiwalne np. kwerendy na zlecenie,usługi ksero, skanowanie itp.
Narzędzia archiwizacji
Należy wypisać z listy narzędzia, za pomocą których zbiory są opracowywane: Otwarty System Archiwizacji (OSA), Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA), excel, word. ^Informacje z tego pola nie będą udostępniane na stronie archiwa.org.
DANE KONTAKTOWE DO ORGANIZACJI
Ulica i numer bloku *
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Województwo *
Państwo *
Email
Telefon
Strona internetowa
Osoba kierująca instytucją oraz jej stanowisko
Data sporządzenia opisu
MM
/
DD
/
YYYY
Autor opisu
^ Informacje z tego pola nie będą udostępniane na stronie archiwa.org.
Data powstania instytucji
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych podanych w ankiecie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestrowania udziału w fazie testowania portalu i udostępniania do kontaktu w sprawie przekazania adresu pocztowego do wysyłki nagrody bazy archiwów społecznych na portalu archiwa.org oraz do kontaktu w sprawach związanych z Państwa archiwum. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ośrodka KARTA. Więcej informacji: https://archiwa.org/polityka-prywatnosci
Czy chcesz otrzymywać newsletter archiwów społecznych? *
Newsletter jest wysyłany raz w miesiącu i informuje o wydarzeniach takich jak szkolenia, publikacje edukacyjne, spotkania dla archiwów społecznych.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Fundacja Ośrodka Karta.