BORANG KAJI SELIDIK KEHENDAK PELANGGAN TERHADAP PEMBENTUKAN PELAN STRATEGIK SEBERANG PERAI BAGI TAHUN 2022-2030
Borang soal selidik ini diedarkan untuk diisi oleh penduduk Seberang Perai.

Tujuan soal selidik ini dijalankan adalah untuk mendapatkan pandangan terhadap perkhidmatan yang perlu diberi keutamaan dan ditambahbaik oleh Majlis Bandaraya Seberang Perai.

Borang soal selidik ini mempunyai 4 bahagian iaitu A,B,C & D. Tuan/ Puan dipohon untuk melengkapkan semua butiran seperti yang tertera. Semua maklumat adalah sulit dan untuk kegunaan kajian sahaja.
A. MAKLUMAT PERIBADI
Jantina *
Umur *
Tempat tinggal *
Bangsa *
Adakah anda seorang OKU (Orang Kurang Upaya)? *
Jika Ya, sila nyatakan jenis OKU
Pekerjaan *
Taraf Pendidikan *
B. PENETAPAN KEUTAMAAN PELAN STRATEGIK
Bahagian ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan anda ke atas perkhidmatan yang perlu diberi keutamaan serta perlu ditambah baik oleh MBSP.
CONTOH PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI BAGI SETIAP PELAN STRATEGIK

1. PERSEKITARAN YANG SELAMAT

a. Pengasingan laluan pejalan kaki dan kenderaan
b. Kerjasama strategik dengan SOS, Mercy & SPCA untuk menangani isu haiwan terbiar
c. Pemasangan dan penyelenggaraan lampu jalan di tempat- tempat yang berlaku jenayah
d. Memperkasakan reka bentuk bangunan selamat selari dengan ciri- ciri CPTED (Crime Prevention Through Environmental Designs)

2. KEMUDAHAN DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITI

a. Menghidupkan semua Bandar Seberang Perai dan Butterworth
b. Memastikan infrastruktur dewan yang selesa
c. Mewujudkan Seberang Perai Tourism
d. Pemuliharaan Sungai Perai sebagai Eco Pelancongan

3. GAYA HIDUP SIHAT

a. Menyediakan infrastruktur untuk aktiviti berbasikal
b. Memperbanyakkan program kecergasan di Seberang Perai
c. Mengadakan program Eco-Therapy (Forest Bathing)
d. Mengadakan program kesihatan bersama komuniti

4. PEMBANGUNAN HIJAU DAN PERSEKITARAN BERSIH

a. Kempen Tanam Pokok
b. Pemasangan sistem perangkap minyak di semua kompleks makanan
c. Mempromosikan program Eko Pelancongan di Seberang Perai
d. Mensasarkan kadar kitar semula mencapai 70% & pengurangan sampah ke tapak pelupusan sebanyak 50% menjelang tahun 2022

5. PENERAPAN TEKNOLOGI BARU

a. Mewujudkan Cyber Counter yang mesra pelanggan
b. Mengadakan Program Pendidikan Teknologi/Digital kepada penduduk Seberang Perai
c. Mewujudkan Seberang Perai Bandaraya Pintar
d. Menggunakan teknologi baru dalam pengurusan sisa pepejal, lalu lintas, aduan, pengeluaran lesen dan penguatkuasaaan

6. EKONOMI BANDAR YANG BERDAYA SAING

a. Meningkatkan imej korporat Seberang Perai di peringkat tempatan dan antarabangsa
b. Mempercepatkan Kelulusan Pelan Pembangunan
c. Menyediakan kemudahan bagi meningkatkan pembangunan ekonomi setempat
d. Menggalakkan pelaburan asing dan tempatan di Seberang Perai

7. MEMPERKUKUHKAN BUDAYA DAN WARISAN

a. Mempromosikan kebudayaan dan warisan sebagai produk pelancongan di Seberang Perai
b. Memastikan budaya dan warisan dipelihara
c. Mempromosikan ‘Visit Seberang Perai Heritage and Ecotourism Year’
d. Pemuliharaan bangunan dan tapak warisan

8. BANDAR YANG BERDAYA TAHAN DAN BERDAYA HUNI

a. Memperbanyakkan Pocket Park, Photography Park dan Community Park
b. Meningkatkan penggunaan tenaga yang diperbaharui dalam projek pembangunan
c. Pelaksanaan Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH) di kemudahan MBSP
d. Melaksanakan Projek Tebatan Banjir di Seberang Perai

9. KETERLIBATAN KOMUNITI

a. Mengadakan Sesi Konsultansi bersama komuniti
b. Mengadakan Program Pendidikan & Kesedaran Amalan Gaya Hidup Sihat
c. Penglibatan golongan B40 dalam penjagaan kemudahan awam
d. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar

10. PEMBANGUNAN BANDAR YANG INKLUSIF DAN SAKSAMA

a. Memastikan bangunan awam mematuhi reka bentuk sejagat
b. Mengambilkira keperluan gender yang berbeza dalam penyediaan bajet
c. Memperbanyakkan kolaborasi bersama pelbagai agensi
d. Menjalankan pengauditan ke atas kemudahan awam di Seberang Perai
Sila berikan ranking anda berdasarkan skala 1-10 berdasarkan keutamaan perkhidmatan-perkhidmatan berikut : *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Persekitaran yang selamat
Kemudahan dan infrastruktur yang berkualiti
Gaya hidup sihat
Pembangunan hijau dan persekitaran bersih
Penerapan teknologi baru
Ekonomi bandar yang berdaya saing
Memperkukuhkan budaya dan warisan
Bandar yang berdaya tahan dan berdaya huni
Keterlibatan komuniti
Pembangunan bandar yang inklusif dan saksama
C. KEPUASAN PELANGGAN
Secara keseluruhan, sejauh manakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan di tempat tinggal anda sekarang? *
D. CADANGAN
Sila nyatakan cadangan tambahan untuk diambil kira dalam penyediaan pelan strategik Seberang Perai bagi tahun 2022-2030 (sekiranya ada) *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy