KWESTIONARIUSZ WERYFIKACJI WSTĘPNEJ
Imię i nazwisko *
Numer telefonu *
e-mail *
NIP *
REGON
Nazwa firmy *
Siedziba firmy *
Oddział firmy
Miejsce inwestycji *
Data rozpoczęcia działalności
MM
/
DD
/
YYYY
Gmina (proszę podać gminę w której będzie inwestycja) *
Powiat (proszę podać powiat w którym będzie inwestycja) *
Branża
Główne PKD wraz z opisem
PKD, którego dotyczy inwestycja wraz z opisem *
Cel inwestycji *
Wnioskowana kwota *
Poniższa zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. *
Required
W związku z powyższym wyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych od Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. (DAR S.A.) z siedzibą w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 15, dotyczącej własnej oferty usług finansowych przygotowanych indywidualnie dla mnie w oparciu o podane przeze mnie dane osobowe w niniejszym Kwestionariuszu
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Działdowska Agencja Rozwoju S.A., 13 – 200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 15; 2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@darsa.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działalnością DAR S.A. na podstawie: - art.6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody; 4) dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: - upoważnionym pracownikom Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A., 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody; 6) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje Pani/Panu w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO; 7) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji możliwości ubiegania się o pożyczkę; 9) Państwa dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu wstępnej analizy zdolności pożyczkowej na podstawie dostarczonych przez Panią/Pana danych wprowadzanych w elektronicznym wniosku, nasi pracownicy oceniają, czy możemy przyznać Pani/Panu pożyczkę. Wdrożenie przez nas tego mechanizmu oznacza dla Klienta, że możemy wskutek decyzji naszego programu odmówić dalszego rozpatrywania wniosku. W takim wypadku Klient ma prawo zwrócenia się do nas z prośbą o ponowne rozpatrzenie jego wniosku przez nasz personel; 10) Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy