Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης για το 23ο Θερινό Σχολείο-Συνέδριο "Δυναμικά Συστήματα και Πολυπλοκότητα", Κατασκήνωση ΑΠΘ, Ποσείδι Χαλκιδικής, 27/8 - 3/9/2016.
Το ερωτηματολόγιο απευθύνετε στους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείου - Συνέδριο και σκοπό έχει να συλλέξει στοιχεία για τους συμμετέχοντες και να αποτυπώσει τη γνώμη τους, ώστε οι πληροφορίες αυτές να χρησιμοποιουθούν για τη βελτίωση του επόμενου Θερινού Σχολείου - Συνεδρίου.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.
Ποιο το φύλο σας? *
Required
Ποιο αντικείμενο από αυτά που παρουσιάσθηκαν στο 23ο Θερινό Σχολείο-Συνέδριο θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά στο δικό σας αντικείμενο?
Your answer
Σε ποιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Φορέα ανήκετε? *
Your answer
Ποιο το ερευνητικό αντικείμενο με το οποίο ασχολείσθε ή θέλετε να ασχοληθείτε?
Your answer
Ποιο αντικείμενο από αυτά που παρουσιάσθηκαν στο 23ο Θερινό Σχολείο-Συνέδριο θεωρείτε ότι είναι είναι πιο κοντά σε αυτό που θα θέλατε να ασχοληθείτε?
Your answer
Ποια η ηλικία σας? (σε έτη) *
Your answer
Εργάζεσθε σε κάποιο ερευνητικό αντικείμενο?
Σε ποιον επιστημονικό κλάδο ανήκετε? *
(Φυσικό, Μαθηματικό, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πληροφορική, κτλ)
Your answer
Ερωτήσεις σχετικές με το χώρο διεξαγωγής του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
Βαθμολογήστε από το 1-5 στις ερωτήσεις για το χώρο διεξαγωγής του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
(1-καθόλου, 5- Πάρα πολύ).
Σας άρεσε ο χώρος διαμονής?
Εδώ μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα για το χώρο διεξαγωγής του 23ου Θερινού Σχολείου - Συνεδρίου
Your answer
Σας άρεσε το φαγητό?
Έχετε να προτείνετε κάποιο χώρο για τη διεξαγωγή του επόμενου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Your answer
Σας άρεσαν οι δραστηριότητες μετά τη λήξη του προγράμματος?
Σας άρεσε η αίθουσα διεξαγωγής των ομιλιών?
Ερωτήσεις σχετικές με την την οργάνωση του Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
Βαθμολογήστε από το 1-5 στις ερωτήσεις για την οργάνωση του Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
(1-καθόλου, 5- Πάρα πολύ).
Είχατε έγκαιρη ενημέρωση πριν τη διεξαγωγή του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Είχατε λάβει σαφείς οδηγίες για την πρόσβαση στην κατασκήνωση του ΑΠΘ που διεξήχθη το 23ο Θερινό Σχολείο-Συνέδριο?
Έχετε να προτείνετε κάποιες αλλαγές σχετικά με την οργάνωση του Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Your answer
Είχατε λάβει σαφείς πληροφορίες και ενημέρωση από την ιστοσελίδα του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Ερωτήσεις σχετικές με το πρόγραμμα του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
Βαθμολογήστε από το 1-5 στις ερωτήσεις για το πρόγραμμα του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
(1-καθόλου, 5- Πάρα πολύ).
Το πρόγραμμα είχε ικανοποιητικά διαλείμματα?
Το πρόγραμμα ήταν κουραστικό?
Έχετε να προτείνετε κάποιες αλλαγές σχετικά με το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Your answer
Το πρόγραμμα ήταν καλά δομημένο με συνέχεια θεμάτων?
Το πρόγραμμα διαρκούσε πολλές ώρες?
Ερωτήσεις σχετικές με τις κεντρικές ομιλίες/ομιλητές του 23ου Θερινού Σχολείου - Συνεδρίου.
Βαθμολογήστε από το 1-5 στις ερωτήσεις για τις κεντρικές ομιλίες του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
(1-καθόλου, 5- Πάρα πολύ).
Υπήρχε διαθεσιμότητα και διάθεση των κεντρικών ομιλητών για συζήτηση και ερωτήσεις?
Σας κάλυψαν τα θεματικά αντικείμενα των ομιλιών?
Ο χρόνος των κεντρικών ομιλιών ήταν επαρκής?
Τα θεματικά αντικείμενα των κεντρικών ομιλιών καλύφθηκαν επαρκώς?
Οι κεντρικές ομιλίες παρουσίαζαν δυσκολία στην παρακολούθηση?
Έχετε να προτείνετε κάποιες αλλαγές σχετικά με τις κεντρικές ομιλίες και τους ομιλητές του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Your answer
Η παρουσίαση των κεντρικών ομιλιών ήταν γενικά ικανοποιητική?
Ερωτήσεις σχετικές με τις άλλες (ερευνητικές) ομιλίες του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
Βαθμολογήστε από το 1-5 στις ερωτήσεις για τις άλλες (ερευνητικές) ομιλίες του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
(1-καθόλου, 5- Πάρα πολύ).
Θεωρείτε χρήσιμο να υπάρχουν στα θερινά σχολεία ερευνητικές ομιλίες?
Θα θέλατε να υπάρχουν ανακοινώσεις (πόστερ) αντί των ερευνητικών ομιλιών?
Θεωρείτε ότι ο χρόνος 30' για τις ερευνητικές ομιλίες είναι ικανοποιητικός?
Έχετε να προτείνετε κάποιες αλλαγές σχετικά με τις ερευνητικές ομιλίες και τους ομιλητές του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Your answer
Θα θέλατε να υπάρχουν και ανακοινώσεις (πόστερ)?
Τα θεματικά αντικείμενα των ερευνητικών ομιλιών ήταν σχετικά με το Θερινό Σχολείο - Συνέδριο?
Γενικές ερωτήσεις
Ποια ήταν τα κίνητρα που σας οδήγησαν στο να παρακολουθήσετε το 23ο Θερινό Σχολείο-Συνέδριο?
Your answer
Ποια εμπόδια αντιμετωπίσατε κατά την παρακολούθηση του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Your answer
Σχολιάστε, αν θέλετε, για τα έξοδα σας σχετικά με το 23ο Θερινό Σχολείο - Συνέδριο ("άξιζε τα λεφτά του", η διαμονή και φαγητό ήταν φτηνά / ακριβά)?
Your answer
Εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες σας από την παρακολούθηση του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms