Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης για το 23ο Θερινό Σχολείο-Συνέδριο "Δυναμικά Συστήματα και Πολυπλοκότητα", Κατασκήνωση ΑΠΘ, Ποσείδι Χαλκιδικής, 27/8 - 3/9/2016.
Το ερωτηματολόγιο απευθύνετε στους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείου - Συνέδριο και σκοπό έχει να συλλέξει στοιχεία για τους συμμετέχοντες και να αποτυπώσει τη γνώμη τους, ώστε οι πληροφορίες αυτές να χρησιμοποιουθούν για τη βελτίωση του επόμενου Θερινού Σχολείου - Συνεδρίου.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.
Εργάζεσθε σε κάποιο ερευνητικό αντικείμενο?
Ποιο το φύλο σας? *
Required
Σε ποιον επιστημονικό κλάδο ανήκετε? *
(Φυσικό, Μαθηματικό, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πληροφορική, κτλ)
Your answer
Ποιο το ερευνητικό αντικείμενο με το οποίο ασχολείσθε ή θέλετε να ασχοληθείτε?
Your answer
Σε ποιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Φορέα ανήκετε? *
Your answer
Ποιο αντικείμενο από αυτά που παρουσιάσθηκαν στο 23ο Θερινό Σχολείο-Συνέδριο θεωρείτε ότι είναι είναι πιο κοντά σε αυτό που θα θέλατε να ασχοληθείτε?
Your answer
Ποιο αντικείμενο από αυτά που παρουσιάσθηκαν στο 23ο Θερινό Σχολείο-Συνέδριο θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά στο δικό σας αντικείμενο?
Your answer
Ποια η ηλικία σας? (σε έτη) *
Your answer
Ερωτήσεις σχετικές με το χώρο διεξαγωγής του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
Βαθμολογήστε από το 1-5 στις ερωτήσεις για το χώρο διεξαγωγής του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
(1-καθόλου, 5- Πάρα πολύ).
Σας άρεσε το φαγητό?
Έχετε να προτείνετε κάποιο χώρο για τη διεξαγωγή του επόμενου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Your answer
Σας άρεσε η αίθουσα διεξαγωγής των ομιλιών?
Εδώ μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα για το χώρο διεξαγωγής του 23ου Θερινού Σχολείου - Συνεδρίου
Your answer
Σας άρεσαν οι δραστηριότητες μετά τη λήξη του προγράμματος?
Σας άρεσε ο χώρος διαμονής?
Ερωτήσεις σχετικές με την την οργάνωση του Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
Βαθμολογήστε από το 1-5 στις ερωτήσεις για την οργάνωση του Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
(1-καθόλου, 5- Πάρα πολύ).
Είχατε λάβει σαφείς οδηγίες για την πρόσβαση στην κατασκήνωση του ΑΠΘ που διεξήχθη το 23ο Θερινό Σχολείο-Συνέδριο?
Έχετε να προτείνετε κάποιες αλλαγές σχετικά με την οργάνωση του Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Your answer
Είχατε έγκαιρη ενημέρωση πριν τη διεξαγωγή του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Είχατε λάβει σαφείς πληροφορίες και ενημέρωση από την ιστοσελίδα του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Ερωτήσεις σχετικές με το πρόγραμμα του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
Βαθμολογήστε από το 1-5 στις ερωτήσεις για το πρόγραμμα του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
(1-καθόλου, 5- Πάρα πολύ).
Το πρόγραμμα ήταν καλά δομημένο με συνέχεια θεμάτων?
Έχετε να προτείνετε κάποιες αλλαγές σχετικά με το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Your answer
Το πρόγραμμα διαρκούσε πολλές ώρες?
Το πρόγραμμα είχε ικανοποιητικά διαλείμματα?
Το πρόγραμμα ήταν κουραστικό?
Ερωτήσεις σχετικές με τις κεντρικές ομιλίες/ομιλητές του 23ου Θερινού Σχολείου - Συνεδρίου.
Βαθμολογήστε από το 1-5 στις ερωτήσεις για τις κεντρικές ομιλίες του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
(1-καθόλου, 5- Πάρα πολύ).
Ο χρόνος των κεντρικών ομιλιών ήταν επαρκής?
Σας κάλυψαν τα θεματικά αντικείμενα των ομιλιών?
Η παρουσίαση των κεντρικών ομιλιών ήταν γενικά ικανοποιητική?
Τα θεματικά αντικείμενα των κεντρικών ομιλιών καλύφθηκαν επαρκώς?
Έχετε να προτείνετε κάποιες αλλαγές σχετικά με τις κεντρικές ομιλίες και τους ομιλητές του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Your answer
Οι κεντρικές ομιλίες παρουσίαζαν δυσκολία στην παρακολούθηση?
Υπήρχε διαθεσιμότητα και διάθεση των κεντρικών ομιλητών για συζήτηση και ερωτήσεις?
Ερωτήσεις σχετικές με τις άλλες (ερευνητικές) ομιλίες του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
Βαθμολογήστε από το 1-5 στις ερωτήσεις για τις άλλες (ερευνητικές) ομιλίες του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου.
(1-καθόλου, 5- Πάρα πολύ).
Θεωρείτε ότι ο χρόνος 30' για τις ερευνητικές ομιλίες είναι ικανοποιητικός?
Έχετε να προτείνετε κάποιες αλλαγές σχετικά με τις ερευνητικές ομιλίες και τους ομιλητές του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Your answer
Τα θεματικά αντικείμενα των ερευνητικών ομιλιών ήταν σχετικά με το Θερινό Σχολείο - Συνέδριο?
Θα θέλατε να υπάρχουν ανακοινώσεις (πόστερ) αντί των ερευνητικών ομιλιών?
Θα θέλατε να υπάρχουν και ανακοινώσεις (πόστερ)?
Θεωρείτε χρήσιμο να υπάρχουν στα θερινά σχολεία ερευνητικές ομιλίες?
Γενικές ερωτήσεις
Ποια εμπόδια αντιμετωπίσατε κατά την παρακολούθηση του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Your answer
Σχολιάστε, αν θέλετε, για τα έξοδα σας σχετικά με το 23ο Θερινό Σχολείο - Συνέδριο ("άξιζε τα λεφτά του", η διαμονή και φαγητό ήταν φτηνά / ακριβά)?
Your answer
Ποια ήταν τα κίνητρα που σας οδήγησαν στο να παρακολουθήσετε το 23ο Θερινό Σχολείο-Συνέδριο?
Your answer
Εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες σας από την παρακολούθηση του 23ου Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service