Paper Proposal Submission
Deadline for abstracts: September 1st, 2017

The Byzantinist Society of Cyprus (ΒΕΚ: Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου) invites papers to be presented at the Second Conference of Byzantine and Medieval Studies, to be held in Nicosia, Cyprus, between the 12th and 14th of January 2018.

Scholars, researchers and students are encouraged to present their ongoing research, work-in-progress or fieldwork report on any aspect of the history, archaeology, art, architecture, literature, philosophy and religion of Cyprus and the Eastern Mediterranean during the Byzantine, Medieval and Ottoman periods.

The languages of the conference will be Greek, English, French and German.

If you encounter technical difficulties with our online application form, you may also send us your proposal via email (cbms2018@byzantinistsociety.org.cy). See CFP for details: http://byzantinistsociety.org.cy/cbms2018/.

To submit a session proposal, use this form instead: https://goo.gl/forms/kEBB1gK4rggEJ7P23
-------
Kαταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής: 1η Σεπτεμβρίου 2017

Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου απευθύνει πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων για το Δεύτερο Ετήσιο Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία της Κύπρου στις 12, 13 και 14 Ιανουαρίου 2018.

Eρευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν ειδικές μελέτες, ερευνητικές εργασίες και προγράμματα, αλλά και εκθέσεις έργων σε εξέλιξη, στα πεδία της Iστορίας, Aρχαιολογίας, Tέχνης, Aρχιτεκτονικής, Λογοτεχνίας, Φιλοσοφίας και Θεολογίας στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή, Μεσαιωνική και Οθωμανική περίοδο.

Γλώσσες Συνεδρίου: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε τεχνικές δυσκολίες με την ηλεκτρονική φόρμα, μπορείτε επίσης να μας στείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (cbms2018@byzantinistsociety.org.cy). Δείτε το CFP για λεπτομέρειες: http://byzantinistsociety.org.cy/cbms2018/.

Για να υποβάλετε πρόταση για συνεδρία, χρησιμοποιήστε τη φόρμα σε αυτον τον σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/kEBB1gK4rggEJ7P23

Personal Details / Προσωπικά Στοιχεία
Full Name / Ονοματεπώνυμο
(όνομα/first name - επίθετο/ last name). Do not capitalise all letters / Μην γράψετε κεφαλαία για όλα τα γράμματα.
Your answer
Title / Τίτλος
Position or graduate status and academic affiliation / Θέση και ιδρυματική σχέση
i.e. PhD Candidate, University of… / π.χ. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο...
Your answer
Would you like to be considered for a Graduate Paper Award and/or travel bursary? / Θα θέλατε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για τα Βραβεία Καλύτερων Εισηγήσεων Φοιτητών και/ή να λάβετε Φοιτητική Υποτροφία;
If yes, please provide proof of your student status (departmental letter, scanned copy of student ID, etc). Send relevant material to the email address: abstractCBMS@byzantinistsociety.org.cy. / Αν ναι, παρακαλώ όπως αποστείλετε αποδεικτικό της φοιτητικής σας ιδιότητας (πανεπιστημιακή βεβαίωση, αντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας κτλ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: abstractCBMS@byzantinistsociety.org.cy.
Required
Contact Details / Στοιχεία Επικοινωνίας
Postal address / Ταχυδρομική διεύθυνση
Your answer
Phone number / Αριθμός τηλεφώνου
Include country code (if not a Cypriot number) / Να συμπεριληφθεί και ο κωδικός χώρας (αν είναι αριθμός εξωτερικού)
Your answer
Email address / Ηλεκτρονική διεύθυνση
Your answer
Abstract Submission / Υποβολή Κειμένου Περίληψης
Title / Τίτλος
In capital letters / με κεφαλαία
Your answer
Abstract / Περίληψη
Should be between 300 and 500 words. Foreign language words transliterated and italicized. Indicate italicized words or phrases with dashes, e.g. /italics/. No footnotes or images. The abstract text is the sole responsibility of the author/s and will be included as submitted in the Book of Abstracts without any editing or corrections. / Μεταξύ 300 και 500 λέξεων. Ξένες λέξεις να μεταγραφούν και να αποδοθούν με πλάγιους χαρακτήρες. Δηλώστε τους πλάγιους χαρακτήρες με κάθετους, π.χ. /πλάγια/. Όχι υποσημειώσεις ή εικόνες. Το κείμενο που θα αποσταλεί για να περιληφθεί στο βιβλιάριο περιλήψεων θα είναι αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα και θα δημοσιεύεται ως έχει χωρίς όποιες επεμβάσεις ή διορθώσεις εκ μέρους της ΒΕΚ.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms