GERİATRİK ONKOLOJİ HASTASINA YAKLAŞIMDA ONKOLOJİ HEKİMLERİ OLARAK NE KADAR BİLGİ SAHİBİYİZ?
Yaş *
Your answer
Cinsiyet: *
Uzmanlık Eğitimini aldığınız kurum: *
Bölüm: *
İlgilenilen hastalık grubu (meme kanseri,gastrointestinal kanser,akciğer kanseri vb.): *
Required
Yaşlı hasta olarak tanımladığınız yaş: *
Your answer
GERİATRİK ONKOLOJİ ANKETİ
1-Kaç yıldır Onkoloji Bölümünde çalışmaktasınız? *
2-Onkoloji eğitimi öncesi geriatrik tıp ile ilgili staj/eğitim aldınız mı? *
3-Yaşlı hastaları etkileyebilecek olan aşağıdaki konular ile ilgili herhangi bir eğitim(kurs, staj, hizmet içi eğitim vb) aldınız mı? *
Required
4-Onkoloji eğitiminiz esnasında Geriatrik Onkoloji ile ilgili resmi/gayri resmi herhangi bir eğitim aldınız mı? *
5-4.sorunun yanıtı evet ise belirtiniz
Your answer
6-Eğer eğitim aldıysanız hangi metod kullanıldı? *
Kendi klinik deneyiminize dayanarak:
8-Yaşlı hastalarda radyoterapi veya kemoterapi uygunluğunu değerlendirirken, bilişsel durumu değerlendiririm *
9-Bilişsel durumu değerlendiriyorsanız hangi ölçeği kullanıyorsunuz?
10-Yaşlı hastalarda radyoterapi veya kemoterapi uygunluğunu değerlendiriken, bir geriatri uzmanından veya verilerinden faydalanırım *
Lütfen aşağıdaki durumlara ne oranda katıldığınızı işaretleyin
11-Yaşlı insanlarda gözlenen durumlarla (polifarmasi,düşme, inkontinans, çoklu komorbid durumlar) ilgili yönetimi sağlayabilirim *
12-Kanserli yaşlı hastaların tedavisi konusunda kendime güveniyorum *
13-Geriatrik değerlendirme, bazı onkolojik hastalıklarda sağkalım oranını bağımsız olarak arttırabilir ve tedavi düzenlenmesini etkileyebilir *
14-Yaşlı hastalar için tedavi seçeneklerine karar verirken aşağıdaki faktörler geçerli olabilir. Her faktörün önemini,kendi fikrinize göre değerlendirin. *
Hiç önemli değil
Az önemli
Ilımlı derecede az önemli
Ne katılıyor-ne katılmıyorum
Ilımlı derecede önemli
Çok önemli
Aşırı Önemli
Kronolojik yaş
Kognitif durum
Fonksiyonel durum
Düşme öyküsü
Sosyal destek durum
Komorbidite durumu
Diyetisyen önerileri
Polifarmasi
Geriatri Uzmanı önerileri
Beslenme
Depresyon
Kıdemli meslekdaşların veya klinik gözetmenlerin görüşü
Fizyolojik yaş
Hasta yakınlarının istekleri
Yataklı servis imkanı
Hastanın rutin biyokimya sonuçları
15-Aşağıdaki faktörler, yaşlı hastalarda radyoterapi fraksiyon dozu veya kemoterapi doz seçimini kısmen etkileyebilir. Her faktörün önemini,kendi fikrinize göre değerlendirin. *
Hiç önemli değil
Az önemli
Ilımlı dercede az önemli
Ne katılıyor-ne katılmıyorum
Ilımlı derecede önemli
Çok önemli
Aşırı önemli
Hasta yaşı
Hasta tercihi
Sosyal destek
Fizyolojik yaş
Hastanın rahatsızlığı
Uygun erişim, konaklama ve ulaşım
Geriatrik değerlendirme uygulama
Anatomikbölge
Eşzamanlı sistemik tedavi
Bilişsel fonksiyon (delirium,demans)
Kıdemli meslekdaşların veya klinik gözetmenlerin görüşü
Lütfen aşağıdaki durumlara katılım oranınızı işaretleyin:
16- Yaşlı hastalarda radyasyon tedavisi veya kemoterapi tedavisi hakkında daha fazla eğitim almaktan faydalanabilirim. *
17-Radyasyon onkolojisi/Medikal onkoloji eğitim müfredatında kanserli hastalarda yaşlıların yönetimi ile ilgili özel öğrenme hedefleri değerli olabilir *
18-Bu alanda daha fazla eğitim verilecek olsaydı, hangi eğitim yöntemini tercih ederdiniz?(birden fazla cevap verebilirsiniz) *
Required
19-Hangi hastalık grubu için yaşlı hastalarla ilgili eğitim almak isterdiniz?
Your answer
20-Yaşlı hasta tedaviye almıyorsanız sebebi?
Your answer
21-Yaşlı hastaya radyoterapi veya kemoterapi sonrası takibi genç hastaya göre farklı yapar mısınız? *
22-Eğitim almak yaşlı hastalara tedavide bakış açınızı değiştirir mi? *
23-Yaşlı hastalar ve kanser hakkında ek yorumlarınız varsa lütfen bize bildirin.
Your answer
24-Şu an çalıştığınız kurum *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy