แบบทดสอบปลายภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา การตัดต่อวีดีโอ รหัสวิชา ง32022 จำนวน 40 ข้อ
คำชี้แจง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
พิมพ์ชื่อ-สกุล
Your answer
คลิกเลือกห้องเรียน
พิมพ์เลขที่
Your answer
1. ประวัติภาพยนตร์ ในประเทศไทย เริ่มเข้ามาในสมัยรัชกาลใด
1 point
2.โปรแกรมในข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสำหรับจัดการวีดีโอ มีชื่อเรียกว่า
1 point
3.โปรแกรมในข้อใดมีคุณสมบัติในการแปลงไฟล์
1 point
4.โปรแกรมในข้อใดมีคุณสมบัติในการจัดการรูปภาพ
1 point
5. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่นักเรียนใช้ ต้องแปลงไฟล์วีดีโอเป็นนามสกุลใดถึงจะนำไปใช้ได้
ตัวเลือกข้อที่ 5
1 point
6. นำเข้าวีดีโอที่ต้องการตัดได้จากข้อใด
ตัวเลือกข้อที่ 6
1 point
7. ต้องการตัดวีดีโอคลิกเลือกข้อใด
ตัวเลือกข้อที่ 7
1 point
8.เปลี่ยนการบันทึกไปที่โฟลเดอร์ชื่อของนักเรียน เลือกข้อใด
ตัวเลือกข้อที่ 8
1 point
9. สร้างโฟลเดอร์บันทึกไฟล์วีดีโอ คลิกข้อใด
ตัวเลือกข้อที่ 9
1 point
จากภาพใช้ตอบคำถามข้อที่ 10-16
10. จากภาพข้างต้น ส่วนใด เรียกว่า Menu bar
1 point
11.จากภาพข้างต้น ส่วนใด เรียกว่า Step panel
1 point
12.จากภาพข้างต้น ส่วนใด เรียกว่า Library
1 point
13.จากภาพข้างต้น ส่วนใด เรียกว่า option panels
1 point
14.จากภาพข้างต้น ส่วนใด เรียกว่า Time line
1 point
15.Preview Windows ทำหน้าที่อะไร
1 point
16. Navigation Panel ทำหน้าที่อะไร
1 point
17. Library ทำหน้าที่อะไร
1 point
18. Time Line ทำหน้าที่อะไร
0 points
19.แทรกคลิปวีดีโอลงใน Time Line ทำตามขั้นตอนใด
1 point
20.ข้อใดเป็นนามสกุลของไฟล์ โปรแกรม Corel Videostudio Pro
1 point
21.แทรกรูปภาพ ใน Timeline ใช้เมนูคำสั่งใด
1 point
22. การปรับแต่งตราโรงเรียนเพื่อนำไปใช้กับฉากในวีดีโอ ใช้โปรแกรม Photoshop ช่วยในการปรับแต่ง เราดูขนาดของไฟล์ภาพต้นฉบับได้ที่เมนูใด
1 point
22.จากภาพ เครื่องมือใดลบส่วนสีขาวของตราโรงเรียนได้
1 point
Captionless Image
23.จากข้อที่ 22 เครื่องมือนั้นมีชื่อเรียกว่า
1 point
24.การคัดลอกตราโรงเรียนไปยังไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่ให้มีขนาดเท่ากับไฟล์ต้นฉบับ โดยวิธีการคลิกลากย้ายในโปรแกรม Photoshop ทำตามขั้นตอนใด
1 point
25.การบันทึกตราโรงเรียนเพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ ต้องบันทึกเป็นคำสั่งใด
1 point
26.การบันทึกไฟล์รูปภาพต้องบันทึกเป็นนามสกุลใด จึงจะไม่มีพื้นหลังของรูปภาพ
1 point
27.เปิดไฟล์งานเก่าออกมาแก้ไขในโปรแกรม Corel Videostudio Pro ใช้คำสั่งใด
1 point
28.คำสั่งใด ใช้สำหรับสร้างชิ้นงานวีดีโอใหม่ในโปรแกรม Corel Videostudio Pro
1 point
29.บันทึกชิ้นงานเก่าให้เป็นชื่อชิ้นงานใหม่ ใช้คำสั่งใดในโปรแกรม Corel Videostudio Pro
1 point
30.บันทึกชิ้นงานโดยใช้ชื่อชิ้นงานเดิม ใช้คำสั่งใดในโปรแกรม Corel Videostudio Pro
1 point
จากรูปภาพต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อที่ 31-34
31. ไอคอนใด คือ Record/Capture option
1 point
32. ไอคอนใด คือ ไอคอน Auto music
1 point
33. ไอคอนใด คือ ไอคอน Sound Mixer
1 point
34. ไอคอนใด คือ ไอคอน Track Motion
1 point
35. ไอคอน Sound Mixer ใช้สำหรับทำอะไร
1 point
36. จากภาพแถบเครื่องมือนี้ ใช้สำหรับทำอะไร
1 point
37. จากภาพแถบเครื่องมือนี้ ใช้สำหรับทำอะไร
1 point
38. จากภาพแถบเครื่องมือนี้ ใช้สำหรับทำอะไร
1 point
จากภาพต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อที่ 39-40
39. ต้องการเปลี่ยนฉากไปวีดีโอถัดไป คลิกที่ไอคอนใด
1 point
40.ต้องการใส่กราฟิก (Graphic) ในวีดีโอ คลิกที่ไอคอนใด
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสิงหวิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms