Ghi Danh HỘI NGỘ CAO THẮNG 2015 Little Saigon, CA, USA

Chú ý: Hạn chót ghi danh qua phiếu ghi danh điện tử là ngày 29 tháng 6, 2015; sau đó xin điện thoại trực tiếp tới Thầy Phan Thanh Nhuận (714) 906-8871 hay anh Bùi Đường (562) 668-7978, Lâm Thanh Hùng: (661)-607-1844


Event #1: Tiền Hội Ngộ Picnic & BBQ Hội Ngộ Cao Thắng 2015 (Friday, 3 July 2015)
● Where: Magnolia Tree Park 2274 Fig Tree Drive, Tustin, CA 92780.
● When: Từ 11 giờ sáng tới 4 giờ chiều.
● Đóng góp: Thầy Cô là khách mời danh dự, không phải trả tiền. Quý CHS Cao Thắng & Thân Hữu xin đóng góp $10/person.

Event #2: **** Đại Hội Ngộ Cao Thắng 2015 (Saturday, 4 July 2015) ****
● Where: Moonlight Restaurant and Banquet 15440 Beach Blvd, Suite# 118 Westminster, CA 92683
● When: from 5:00PM Saturday, 4 July 2015
● Đóng góp: Thầy Cô là khách mời danh dự, không phải trả tiền. Quý CHS Cao Thắng & Thân Hữu xin đóng góp $40/person.

Event #3: Hậu Hội Ngộ Party and Tranh Tài Thể Thao. When was the last time you play a billiard game with your friends? (Sunday, 5 July 2015)
● Where: Gia Trang Anh Trần Đình Thành 32826 Olive Ave, Winchester, CA 92596
● When: 10:00AM – 5:00PM Sunday 5 July 2015
● Đóng góp: Thầy Cô là khách mời danh dự, không phải trả tiền. Quý CHS Cao Thắng & Thân Hữu xin đóng góp $10/person.
● Bấm vào link để xem chương trình thi đấu có giải thưởng.
http://forum.caothang.org/viewtopic.php?f=84&t=5816&sid=2aa8daede6beda869bed42f9d8d47541

Event #4: Đã huỷ bỏ

Event #5: Hậu Hội Ngộ Tour to Las Vegas 3 days /2 nights (từ ngày thứ Ba 7 tới thứ Năm 9 tháng 7, 2015)
● Fee: $89/person pay to Tour Company
● Contact: Đào Công Minh (email: minhcongdao@yahoo.com)
Tour Vegas: http://forum.caothang.org/viewtopic.php?f=84&t=5818&sid=ef3e1b6a8219682cc6c3d4fd3accd02d

Event #6: Hậu Hội Ngộ Party Tại Gia Trang của anh Khôi & chị Hương tại San Jose (Saturday Night, 11 July 2015)
● Where: Gia Trang của anh Khôi & chị Hương tại 2380 Mount Pleasant Road San Jose, CA 95148
● When: Saturday Night,11 July 2015 from 5PM
● Party này được Nhóm Thân Hữu Bắc Cali đứng ra lo phần ẩm thực và kính mời tất cả quý thầy cô & thân hữu tham dự (không phải đóng lệ phí nào).

Event #7: Hậu Hội Ngộ Party Tại Hồng Gia Trang (Anh Thêm & Chị Tuyết) in San Diego (Saturday 18 July 2015)
● Where: Hồng Gia Trang (Anh Thêm & Chị Tuyết) 8963 Taurus, San Diego CA 91381
● When: Saturday 18 July 2015 from 11 AM
● Kính mời tất cả quý thầy cô & thân hữu tham dự (không phải đóng lệ phí nào).

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Số người tham dự kể cả anh chị
  Please enter one response per row
  Số người tham dự kể cả anh chị
  Please enter one response per row
  Số người tham dự kể cả anh chị
  Please enter one response per row
  Số người tham dự kể cả anh chị
  Please enter one response per row
  Số người tham dự kể cả anh chị
  Please enter one response per row
  Số người tham dự kể cả anh chị
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question