IKT rakendamine lasteaia õppeprotsessis

Lugupeetud lasteaiaõpetaja!

Olen Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia eriala magistrant. Minu uurimistöö teema on Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine lasteaia õppeprotsessis ning vastavasisulise uurimuse läbiviimiseks pöördun Teie poole palvega täita käesolev ankeet.

Uurimuse üldeesmärk on välja selgitada, kuidas kasutavad lasteaiaõpetajad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) lasteaia õppeprotsessis ning millised on lasteaiaõpetajate hoiakud IKT kasutamiseks õppeprotsessis.

Ankeet on anonüümne ning tulemusi kasutatakse üldistatult.


Küsimuste tekkimisel võtke palun ühendust e-maili teel kaire.kollom@tlu.ee.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Lastele mõeldud õppeprogrammide kasutamine
  IKT-põhiste mängude kasutamine
  Esitluste kasutamine
  Piltide kasutamine
  Veebipõhiste küsitluste kasutamine
  Töölehtede koostamine
  Ajaveebi, kodulehe loomine
  Joonistusprogrammide kasutamine
  Filmide, videote (sh looduskaamerad) vaatamine
  Helide kuulamine
  Animatsioonide loomine
  Arvuti ja interneti kasutamise reeglite tutvustamine
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Lastele mõeldud õppeprogrammid
  IKT-põhiseid mängud
  Loonud esitlusi
  Kasutanud veebipõhiseid pilte
  Loonud veebipõhiseid küsitlusi
  Koostanud väljaprinditavaid töölehti
  Loonud rühma ajaveebi, kodulehe
  Kasutanud joonistusprogramme
  Vaadanud filme, videosid (sh looduskaamerad)
  Kuulanud helisid
  Salvestanud helisid
  Loonud koos lastega animatsioone
  Tutvustanud arvuti ja interneti kasutamise reegleid
  Laadinud alla töölehti
  Otsinud ideid õppetegevuse läbiviimiseks
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  Ettevalmistamisel (õpetaja töövahendina)
  Õppetegevuse läbiviimisel lastega
  Lapsed kasutavad arvutit vabal ajal
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question