Skjema - Meldeplikt arrangement, utstilling, forestilling, møte og annen tilstelning
En kopi av svarene dine blir sendt til e-postadressen under.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1 - Innledning
Brann- og eksplosjonsvernloven § 7 sier at "Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer."

Brannvesenets oppgave som tilsynsmyndighet medfører at det ikke kan benyttes som rådgiver. På forespørsel skal brannvesenet gi informasjon og opplysninger om aktuelt regelverk, men altså ikke planlegge eller angi løsninger.

For hjelp vises det til: https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer.pdf
2 - Generelt
Ansvarlig arrangør *
Navn på arrangement *
Beskrivelse av arrangement (tema/omfang/størrelse m.m.) *
Ansvarlig person (fornavn, etternavn) *
Kontaktinformasjon (mobil, epost) *
*
Required
Stedsangivelse for arrangementet (sted/adresse/område) *
Startdato *
MM
/
DD
/
YYYY
Tidspunkt for start på arrangement *
Time
:
Sluttdato *
MM
/
DD
/
YYYY
Tidspunkt for avslutning på arrangement *
Time
:
3 - Risikoanalyse
En risikoanalyse er en kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikkerhetstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer.

Brannvesenet oppfordrer arrangører å oppsøke og innhente informasjon og kunnskap om tidligere hendelser og ulykker ved lignende type arrangementer, også utenfor Norges grenser. Dette vil gi en tankevekker i prosessen ved identifisering av mulige risikofaktorer som er aktuelle og hva som kan være viktige tiltak ved forebygging.

Det er viktig å ha en holdning til arbeidet der man ikke går i den klassiske fellen - "Det skjer ikke oss...".
Inneholder dette arrangementet: *
Ja
Nei
Scene?
Telt?
Inngjerding av område?
Overnatting? NB: Dette må meldes inn på eget skjema
Pyrotekniske sceneeffekter?
Fyrverkeri? NB: Dette er søknadspliktig etter forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10
Røykmaskin?
Åpen flamme?
Bruk av brannfarlig gass?
Grilling?
Bruk av elektrisk utstyr utover faste installasjoner?
Behov for sikkerhetspersonell?
Hindrer arrangementet atkomst for brannvesenet til andre bygninger/områder/sjø?
Dersom det er andre forhold ved arrangementet som ikke står i listen over beskriv dette her:
De risikoforhold som arrangementet inneholder er analysert og dokumentert skriftlig *
Required
4 - Bygning/område
Dersom arrangementet er i en bygning - hvilke forhold er tilstede:
Ja
Nei
Vet ikke
Brannalarmanlegg
Røykvarsler
Sprinkleranlegg
Brannslokningsapparat/brannslange
Ledesystem (rømningsskilt og lignende)
Dersom det er andre forhold ved arrangementet som ikke står i listen over beskriv dette her:
Dersom arrangementet er utendørs - hvilke forhold er tilstede:
Ja
Nei
Vet ikke
Inngjerding
Telt
Brannslokningsapparat/brannslange
Rømningsskilt og lignende
Dersom det er andre forhold ved arrangementet som ikke står i listen over beskriv dette her:
Valg av bygning og/eller område for arrangementet er dokumentert at samsvarer med kartlagt risiko *
Required
5 - Innredning/utstyr
Beskriv eventuelt innredningens og utstyrets brennbarhet (for eksempel bruk av tekstiler/presenninger/telt, utstilling av bil/båt og lignende)
Beskriv eventuelt brannfarlig virksomhet (omfang av pyrotekniske artikler, åpen flamme, gass og lignende)
Beskriv eventuelt bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning (når arrangementet for eksempel er planlagt i en bygning som åpenbart ikke er bygget/dimensjonert for denne bruken)
6 - Rømningsvei
For beregning av persontall på arrangementer:
- utendørs henvises det til "Veileder for sikkerhet ved store arrangementer" (DSB).
- i en bygning/et telt henvises det til "Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven" (DiBK).

Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver.
Dersom arrangementet er i en bygning/et telt - oppgi persontall:
Dersom arrangementet er utendørs - oppgi persontall:
Persontall er dokumentert skriftlig
7 - Bemanning og evakuering
Prosedyrer for evakuering er dokumentert skriftlig og er basert på risikoanalysen *
Required
Antall personell med sikkerhetsrelaterte arbeidsoppgaver er dokumentert skriftlig og basert på risikoanalysen *
Required
Det foreligger en dokumentert plan for opplæring av alt personell med sikkerhetsrelaterte arbeidsoppgaver *
Required
8 - Tilrettelegging for brannvesenets adkomst
Beskrivelse av adkomst for brannvesenet *
Dersom risikoanalysen har avdekket hindring for brannvesenet - beskriv dette her:
Adkomst for brannvesenet og evakuering av personer og/eller samlingsplass kommer ikke i konflikt med hverandre *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy