Jung hilft Alt. Nähe Schutzmasken und helfe Senioren | Uszyj maseczki i pomóż seniorom!
Würdest Du gerne etwas Gutes für die Gemeinschaft tun? Nimm an dem Projekt teil und nähe Mundschutzmasken für Senioren. Wir kümmern uns um das Material und Gummiband! Obwohl das Nähen einer Maske schwierig erscheinen mag, sind wir dank unserer sehr einfachen Anleitung sicher, dass du es selbst schaffen wirst! Fotografiere Dich beim Nähen und bei der Übergabe der Masken an Nachbarn, Senioren oder die Gemeinde.
Wir danken dem Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Oppeln für die finanzielle Unterstützung.

Chciałbyś zrobić coś dobrego dla swojej miejscowości? Weź udział w projekcie i uszyj maseczkę ochronną dla seniorów. Materiał oraz gumeczki zostaną Tobie dostarczone! Choć uszycie maseczki może wydawać się trudne, to dzięki naszej bardzo prostej instrukcji jesteśmy pewni, że uda ci się własnoręcznie ją wykonać. Efekty swojej pracy udokumentuj na zdjęciach.
Dziękujemy Konsulatowi Niemiec w Opolu za dofinansowanie projektu.
E-Mail | Adres e-mail: *
Your answer
Vorname und Name | Imię i nazwisko: *
Your answer
Alter | Wiek: *
Your answer
Adresse | Adres zamieszkania: *
Your answer
Bist du ein Mitglied des BJDM | Jestem członkiem BJDM? *
Wenn du dem BJDM angehörst, zu welcher Ortsgruppe gehörst du? | Jeżeli należysz do BJDM, to do jakiego koła terenowego należysz?
Your answer
Wie viele Mundschutzmasken würdest du gerne nähen? | Ile chciałbyś / chciałabyś uszyć maseczek? (Eine Munschutzmaske zu nähen dauert ungefähr eine halbe Stunde. Wenn man ein Profi ist, dann geht das natürlich schneller | Uszycie jednej maseczki zajmuje 30 minut. Jeśli jest się już profesjonalistą, to oczywiście krócej) *
Welchen Stoff (von links nach rechts) möchtest du denn? (Wenn mehrere Arten von Stoffen, bitte schreibe eine E-Mail an biuro@bjdm.eu) | Jaki materiał (od lewej do prawej) chciałbyś? (Jeśli różnego rodzaju, proszę napisz maila na: biuro@bjdm.eu) *
Captionless Image
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla realizacji projektu „Jung hilft Alt- Nähe Schutzmasken und helfe Senioren”. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. rozporządzenia jest Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce, ul. Konopnickiej 6, 45-004 Opole. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia zostałem(am) poinformowany(na), iż zgoda na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolna oraz o przysługującym mi prawie dostępu do danych mojego dziecka i ich poprawiania. Ponadto powiadomiono mnie, iż:1. Administratorem danych osobowych jest Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce, w strukturach, którego Inspektorem Ochrony Danych jest Katrin Koschny, email: katrin.koschny@bjdm.eu.2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych związanych z udziałem w projekcie „Jung hilft Alt- Nähe Schutzmasken und helfe Senioren” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia finansowego oraz merytorycznego projektu „Jung hilft Alt- Nähe Schutzmasken und helfe Senioren” tj. przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.4. Posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.5. Dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 6. Dane nie będą podlegały profilowaniu.7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.8. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu poprawnej realizacji projektu „Jung hilft Alt- Nähe Schutzmasken und helfe Senioren”. *
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów sprawozdawczych i promocyjnych projektu „Jung hilft Alt- Nähe Schutzmasken und helfe Senioren” zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017, poz. 880). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu mogą zostać umieszczone na stronach internetowych związanych z projektem, portalach społecznościowych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z realizacją zadania „Jung hilft Alt- Nähe Schutzmasken und helfe Senioren” i prowadzonej przez ZMMN działalności. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy