Anketa o stanju na doktorskim studijama u Srbiji 2012
Poštovane kolege doktoranti, molimo vas da izdvojite 10 minuta vašeg vremena i popunite anketu koja ima za cilj da istraži poziciju i status nas studenata doktorskih studija u Srbiji.

Ova anketa je potpuno anonimna!

Na kom univerzitetu studirate/radite istraživanje *
Naziv fakulteta *
Your answer
Kom naučnom polju pripada vaše studije/istraživanje? *
Godina upisa na doktorske studije *
Your answer
Godina studija na kojoj se trenutno nalazite *
Your answer
Da li učestvujete u izvođenju nastave na bečelor i master studijama? *
Ako učestvujete u izvođenju nastave koliko je vaše nedeljno opterećenje i da li ono utiče na vaš istraživački rad?
Pitanje je opcionio ako ne želite da odgovorite možete preći na naredno
Your answer
Ako ne učestvujete u izvođenju nastave da li bi želeli i zbog čega?
Pitanje je opcionio ako ne želite da odgovorite možete preći na naredno
Your answer
Doktorske studije/istraživanje
Smatrate li da su predavanja koja pohađate na postdiplomskim studijama na dovoljno visokom nivou za doktorske studije? *
Da li se redovno održava nastava na doktorskim studijama? *
Kako ocenjujete zainteresovanost nastavnog kadra za kvalitet doktorskih studija? *
Veoma zainteresovani
Apsolutno ne zainteresovani
Da li vam departman/fakultet/univerzitet organizuju ili omogućuju da pohađate kurseve/predavanja/seminare *
Možete obeležiti više odgovora
Required
Da li imate dovoljan pristup stručnoj literaturi? *
Da li koristite KoBSON? *
Kako ocenjujete uslove za Vaš istraživački rad? *
Odlični
Dobri
Osrednji
Loši
Veoma loši
Koliko redovno se sastajete sa mentorom? *
Da li vas vaš mentor podržava u objavljivanju naučnih radova? *
Kako ocenjujete Vaš odnos sa mentorom? *
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Dovoljan
Nedovoljan
Item 1
U kojoj meri mentor prati i učestvuje u izradi doktorskog rada te radova na temi? *
Uopšte ne učestvuje
Nedovoljno
Dovoljno
Optimalno
Item 1
Koliko plaćate školovanje na postdiplomskim studijama na godišnjem nivou? *
Celokupni troškovi, školarina, prijava ispita, overa semestra, finansiranje istraživanja i sl.
Da li primate ili ste primali neku od stipendija tokom doktorskih studija? *
Ako je odgovor DA napište koju
Your answer
Jeste li do sada boravili u inostranstvu? *
Ako jeste boravili u inostranstvu napištite na kom univerzitetu ili naučno istraživačkoj instituciji i koliko dugo?
Ovo pitanje je opciono, oni koji su na prethodno odgovorili sa "Ne" treba da preskoče ovo pitanje
Your answer
Jeste li imali mogućnost studijskog boravka u inostranstvu, učestvovanja na međunarodnim seminarima, kongresima? *
Da li smatrate studijske boravke u inostranstvu i učestvoavnje na međunarodnim seminarima i kongresima bitnim? *
Jako je bitno
Nije jako bitno
Nebitno je
Item 1
Jeste li do sada učestvovali u prijavi domaćih naučnih projekata? *
Jeste li do sada učestvovali u prijavi međunarodnih naučnih projekata? *
Jeste li učestvovali ili učestvujete u evropskim i/ili međunarodnim projektima? *
Da li ste do sada objavljivali radove na stranim konferencijama/časopisima? *
Ako je odgovor DA napišite broj radova
Your answer
Da li ste do sada objavljivali radove na domaćim konferencijama/časopisima? *
Ako je odgovor DA napišite broj radova
Your answer
Šta bi po vašem mišljenju poboljšalo kvalitet na postdiplomskim studijama? *
Ocenite sa ocenama od 1 do 5 (1-veoma bitno 5-najmanje bitno)
1
2
3
4
5
odnos sa mentorom
manje opterećenje u nastavi
bolji materijalni status
poboljšan istraživački pristup u izvođenju nastave
veća istraživačka samostalnost
veće mogućnosti boravka u inostranstvu
naglašena istraživačka delatnost
razvijanje interdisciplinarnog pristupa nastavi i istraživanju
aktivnije učestvovanje u univerzitetskom životu i bolja informisanost
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service