Anketa o stanju na doktorskim studijama u Srbiji 2012

Poštovane kolege doktoranti, molimo vas da izdvojite 10 minuta vašeg vremena i popunite anketu koja ima za cilj da istraži poziciju i status nas studenata doktorskih studija u Srbiji.

Ova anketa je potpuno anonimna!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Doktorske studije/istraživanje

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  Item 1
  Please enter one response per row
  Item 1
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Item 1
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  odnos sa mentorom
  manje opterećenje u nastavi
  bolji materijalni status
  poboljšan istraživački pristup u izvođenju nastave
  veća istraživačka samostalnost
  veće mogućnosti boravka u inostranstvu
  naglašena istraživačka delatnost
  razvijanje interdisciplinarnog pristupa nastavi i istraživanju
  aktivnije učestvovanje u univerzitetskom životu i bolja informisanost
  Please enter one response per row