Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie "Spotkania z klimatem!"
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach z klimatem w maju, w Warszawie. Podczas 3 godzinnych spotkań, będziemy rozmawiać, dyskutować a także… pielęgnować*.

Jeśli chcesz w przyjaznej i swobodnej atmosferze:
- porozmawiać o zmianach klimatu i ich wpływie na nasze życie w mieście,
- poznać możliwości gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej, zmniejszenia efektu wysp ciepła oraz ograniczenia hałasu,
- dowiedzieć się o tworzeniu i utrzymaniu ogrodów społecznościowych z roślinami jadalnymi oraz zielonych dachów i ścian,
- poznać budowę, funkcję oraz zasady pielęgnowania ogrodów deszczowych,
zapraszamy na spotkanie!

Spotkania odbywać się będą w kameralnych grupach (możliwe jest uczestnictwo dzieci), między 10 maja a 2 czerwca 2019 r. na Bielanach, Ochocie, Pradze Południe, w Śródmieściu oraz na Ursynowie.

*Każdy warsztat będzie składać się z części teoretycznej oraz praktycznej. Należy pamiętać o odpowiednim do prac ogrodniczych i warunków pogodowych stroju. Dla uczestników i uczestniczek przewidziany jest poczęstunek.
**Można zarejestrować się na kilka wydarzeń.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatu, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności np. w czasie burzy czy ulewy. O zaistniałej sytuacji, uczestnicy będą informowani drogą mailową bądź telefoniczną.

Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Wybieram warsztat: *
Jeśli nie będzie możliwości zapewnienia Panu/i miejsca na wybranym warsztacie proszę wskazać inne terminy, którymi byłby/aby Pan/i zainteresowany/a:
Aby zakończyć proces rejestracji prosimy o wyrażenie poniższej zgody: *
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Sendzimira z siedzibą przy ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki; KRS 0000316743; NIP 513 017 79 23; REGON 120808077.

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: office@sendzimir.org.pl, bądź pod numerem tel. 22 350 67 68.
Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 10 warsztatów dla mieszkańców m.st. Warszawy dotyczących zagadnień adaptacji do zmian klimatu. Warsztaty mają na celu pobudzenie aktywności mieszkańców do realizacji samodzielnych działań adaptujących miasto do zmian klimatu i jednocześnie poprawiających jakość życia. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie „ADAPTCITY”, finansowanego ze środków Programu LIFE+ UE oraz NFOŚiGW.
Proces przetwarzania Państwa danych jest oparty na wyrażeniu zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w projekcie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu zakończenia i ostatecznego rozliczenia projektu.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku, gdyby chcieli Państwo sprostować, usunąć lub ograniczyć przetwarzanie Państwa danych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: office@sendzimir.org.pl lub pod numerem tel. 22 350 67 68.
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą publikowane na stronach internetowych Fundacji Sendzimira, nie będą udostępniane innym organizacjom ani osobom trzecim, nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Mogą one jednak zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji 10 warsztatów dla mieszkańców m.st. Warszawy dotyczących zagadnień adaptacji do zmian klimatu. Warsztaty mają na celu pobudzenie aktywności mieszkańców do realizacji samodzielnych działań adaptujących miasto do zmian klimatu i jednocześnie poprawiających jakość życia. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie „ADAPTCITY”, finansowanego ze środków Programu LIFE+ UE oraz NFOŚiGW. Dane osobowe dotyczące osób biorących udział w realizacji projektu mogą być przekazywane przez Fundację Sendzimira Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest Instytucją wdrażającą Program LIFE+ UE. Instytucja Wdrażająca może przetwarzać przekazane dane w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, a także w celach archiwalnych i statystycznych.
Wysłanie zgłoszenia na warsztat jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Sendzimira. Report Abuse - Terms of Service