FORUM: "Çevre Teknolojileri Perspektifinden Marmara Denizi Eylem Planı"
Marmara Denizi’nde karşılaşılan müsilaj sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde başlatılan çalışmalar neticesinde ilan edilen Marmara Denizi Eylem Planı, sadece müsilaj sorununa odaklanmayıp bütüncül bir çevre yönetimi stratejisine dönüşerek 22 maddeden oluşmaktadır. Bu kapsamda yer alan eylemlerin önemli bir kısmı kentsel ve endüstriyel atıksu yönetimine odaklanarak başta belediyeler olmak üzere tüm paydaşlara sorumlulukları pay etmektedir. Eylem Planının ilgili maddeleri doğrultusunda MBB, hem bünyesinde oluşturulan Bilim ve Teknik Kurul çalışmalarının yürütülmesini sağlamakta hem de gerek stratejik plan hazırlıkları gerekse farkındalık ve işbirliğine yönelik koordinasyon süreçlerini yürütmektedir.

Bu kapsamda 21-23 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri Fuarında Marmara Denizi ile ilişkili çevre yönetimi faaliyetleri ve planlamalarına doğrudan katkı sağlayacağı değerlendirilen farklı konseptlerde iki etkinlik Fuar’ın ilk günü olan 21 Ekim’de düzenlenecektir.

Yetkili ve sorumlu idareler ile çevre yönetimi alanında teknoloji geliştiren IFAT Eurasia katılımcısı firmaları bir araya getirecek "Çevre Teknolojileri perspektifinden Marmara Denizi Eylem Planı" başlıklı Forum, 21 Ekim 2021 Perşembe günü 12:00-15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Forum, atıksu önleme ve geri kazanım teknolojilerinden biyolojik giderim proseslerine, mekanik temizleme teknolojilerinden izleme ve takip sistemlerine kadar birçok çözümün değerlendirmesine olanak tanıyacaktır. Forumda idareler başarılı faaliyetlerinin yanı sıra ihtiyaçlar ve karşılaşılan güçlükleri dile getirirken çevre teknolojisi üreticilerinin bu güçlüklere yönelik olası çözümleri ele alınacaktır.

Bir diğer etkinlik, Marmara Denizi’nin çözünmüş oksijen seviyesindeki iyileşmeyi, senaryolaştırılan çevre altyapı yatırımlarına bağlı olarak izlemeye olanak sağlayacak “ciddi oyun” formatındaki Play Marmara “Denizi” olarak planlanmıştır. Play Marmara “Denizi” için oyun platformunun etrafında bakanlıklar, Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan belediyeler, su ve kanalizasyon idareleri, akademisyenler, araştırmacılar ve ilgililer yer alarak hangi yatırımların Marmara Denizi’nin çevresel durumuna nasıl etki edeceği MARMOD Projesi modellemeleri ile deneyimlenecektir. Play Marmara “Denizi” için oyun kuralları ve gerekli bilgilendirmeler oyun esnasında paylaşılacak olup takımlar ve oyuncular oyun kurucusu Play the City ile MBB tarafından belirlenecektir.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Ad *
Soyad *
Kurum *
Birim *
Görev *
GSM No *
E-mail *
Play Marmara "Denizi" oyununa izleyici olarak katılmak ister misiniz? *
ETKİNLİĞE GİRİŞTE UYGULANACAK KURALLAR
T.C. İçişleri Bakanlığının 20 Ağustos 2021 tarihinde yayınladığı genelge uyarınca; aşı olmayan kişilerin; konser, sinema, tiyatro, kongre, panel, forum, çalıştay, vb. gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu çerçevede etkinliğe girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.

Bu sebeple;  Etkinliğe giriş yapacak tüm katılımcıların etkinlik alanına gelirken

- Aşı Kartı veya en geç 48 saat öncesinden yapılmış PCR test sonucunu yanında bulundurması gerekmektedir.
- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takvimi tamamlanmış kişiler son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren etkinliğe katılabilirler.
- Tek doz aşı kabul edilmemektedir.
- Covid-19 geçirmiş kişiler izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile etkinliklere katılabilirler.      
- Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi olmayan kişiler etkinliklere katılamazlar.
- Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden istenilecek negatif PCR test sonucu 18 yaş ve üzeri izleyiciler için geçerlidir.
- Organizasyon görevlilerinin yapacağı kontrollerde, Aşı Kartını veya negatif PCR sonucu ibraz edemeyen katılımcılar etkinlik alanına kabul edilmeyecektir.

Saygılarımızla,
Marmara Belediyeler Birliği
Sarıdemir Mh. Ragıp Gümüşpala Cd. No: 10 Eminönü 34134 Fatih - İSTANBUL
+90 (212) 402 19 00  -- cevre@mbb.gov.tr
VERİ GÜVENLİĞİ / KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATICI BİLGİ
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte, size ait her türlü kişisel verinin "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na" uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermektedir.
 
Kurumumuz ile ilişiği olan sizlerin kişisel bilgilerinden oluşan listemizi; eğitim programlarımız, yayınlarımız ve etkinliklerimiz hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla kullanmaktayız.
 
İrtibat bilgilerinizi içeren bu verileri, "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında sadece kurumumuzun çalışma alanına ilişkin sizlerle iletişim kurmak amacı ile kullanacağımızı ve bilgilerinizin üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını sizlere bildirmek isteriz. Kişisel verilerinizin depolanmasını ve işlenme amacı doğrultusunda kullanılmasını istemiyorsanız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip bulunmaktasınız.

Arzu ettiğiniz takdirde, info@mbb.gov.tr adresine bildirerek kişisel verilerinizin veritabanımızdan silinmesini talep edebilirsiniz
KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIM ONAYI *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Marmara Belediyeler Birliği. Report Abuse