ลงทะเบียน บาร์แคมป์เชียงใหม่ 3 / BarCamp Chiang Mai 3 Registration

เสาร์ 12 มิ.ย. 2553 @ ตึกมีเดียอาร์ต หอศิลป์ มช. ถนนนิมมานเหมินทร์
Sat, June 12, 2010 @ Media Art and Design building, Chiang Mai University Art Museum

http://camp.in.th/barcamp-chiang-mai-3/

เรื่องที่คนอื่นๆ อาจจะอยากรู้เกี่ยวกับตัวคุณ และคุณเองก็อยากรู้เกี่ยวกับคนอื่นด้วย ว่าใครสนใจอะไร ทำอะไร จะได้หากลุ่มคุยกัน

few things people may like to know about you. aside of starting a conversation, these will also help the organization of the camp.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question