แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "มาตรการช่วยเหลือร้านค้า สำหรับร้านค้าที่จ่ายค่าคอมมิชชันเกินกว่า 25%"
The form แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "มาตรการช่วยเหลือร้านค้า สำหรับร้านค้าที่จ่ายค่าคอมมิชชันเกินกว่า 25%" is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created inside of Grab. Report Abuse