Svenska patenttvister i europeisk jämförelse

Tid: 13:e november 2015, 11.45-13:15

Plats: Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen 59, Stockholm

Ratio har genomfört en kartläggning av patenttvister, ogiltighets- och intrångsmål i Sverige, inledda under åren 2000 till 2008. Forskarna har replikerat en europeisk studie på svenska förhållanden genom att ta fram siffror på antalet patentmål, processernas tidsutdräkt, rättegångskostnader, sannolikheten för olika utfall, utdömda skadestånd, processande parters industritillhörighet mm. Därmed möjliggörs europeiska jämförelser. Det ökar förståelsen för hur väl den svenska patenträtten skyddar entreprenörer.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question

    Captionless Image