แบบประเมินการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 (NIRC IV 2021)
วันที่ 7 มกราคม  2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
นำเสนอแบบออนไลน์  google meeting
คำชี้แจงแบบประเมินโครงการ  
1.  เพื่อให้ผู้จัดได้มีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.  โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่กำหนด และ/หรือกรอกข้อความให้สมบูรณ์

ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. อายุ
Clear selection
2.  เพศ
Clear selection
3.  สถานภาพ
Clear selection
4. ท่านได้รับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564
1. ด้านกิจกรรมการประชุมวิชาการ
  1.1) ท่านมีความพึงพอใจพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
Clear selection
1.2) เนื้อหาการประชุมวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์
Clear selection
1.3) ท่านมีความพึงพอใจการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
Clear selection
1.4) ความน่าสนใจของเรื่องที่นำเสนอ
Clear selection
1.5) ความเหมาะสมของรูปแบบและความชัดเจนของเนื้อหา
Clear selection
1.6) ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Buriram Rajabhat University. Report Abuse