รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ตามกฎกระทรวง วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดให้สถานศึกษา จัดให้มีการประเมินตนเอง และจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี (SAR) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้แจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการและรายงานผล
เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ของสถานศึกษาในสังกัด อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ในปีการศึกษาต่อไป
(CR by Kodchaphon Tunsuwan โทร.0955426156)
1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา *
Your answer
กลุ่มเครือข่าย *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
ชื่อ สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน *
Required
จำนวนครู *
Required
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1. การศึกษาปฐมวัย
1.1 ผลการประเมิน
1.2 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
Your answer
1.3 ผลการประเมิน คะแนน
Your answer
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 ผลการประเมิน *
2.2ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ *
Your answer
2.3 ผลการประเมิน คะแนน *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms