Proefpersonen SIVA (normering en validering)

Beste logopedist,

Bedankt voor uw interesse in mijn bachelorproef rond SIVA.
De SIVA is een zelfevaluatietest voor patiënten met verbale apraxie en eventuele comorbide stoornissen.
Deze vragenlijst van 16 vragen peilt naar de sociale en sociaal-emotionele impact van de stoornis op hun dagelijkse leven.
De vragenlijst richt zich op het activiteiten- en participatieniveau van het ICF-model en is een aanvulling bij het afnemen van de anamnese, het opstellen van het handelingsplan en bij het bepalen van de evolutie tijdens en na therapie.

Voor mijn bachelorproef zou ik deze test willen afnemen of laten afnemen bij zo veel mogelijk patiënten met verbale apraxie, al dan niet met een comorbide stoornis. Daarnaast zou er ook een gelijkaardige zelfevaluatietest afgenomen moeten worden. Bij sommige patiënten zal een hertest plaatsvinden.

Om een valide en genormeerd instrument te bekomen, ben ik op zoek naar een zo groot mogelijke proefgroep. Deze testafnames zouden in oktober en november plaatsvinden.

Aan de hand van deze korte online-bevraging kan ik op een efficiënte manier bijhouden wie wenst mee te werken en hoeveel proefpersonen ik dankzij u kan testen. Nadien zal ik u contacteren voor verder afspraken.


Ik hoop op een positief antwoord.
Dank bij voorbaat,

Bente Scheers
Topmolen 84
1840 Londerzeel
0478/695122
e-mail: bente.scheers.r8759@student.hogent.be

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question