Упитник за процену вршњачког насиља

Пред тобом се налазе описи различитих ситуација. Одговори колико често се теби дешава таква ситуација означавајући један од понуђених одговора (НИКАД, ПОНЕКАД или ЧЕСТО).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question