Wizytówka zakładu rzemieślniczego na portalu Urzędu Marszałkowskiego Rzemiosło Dolny Śląsk. FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA znajduje się pod informacjami o projekcie

INFORMACJA O PROJEKCIE

"Szanowni Państwo,
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego realizuje zadanie wsparcia dolnośląskiego rzemiosła. Celem zadania jest popularyzacja rzemiosła poprzez przygotowanie bazy danych (materiału informacyjno – promocyjnego dla platformy internetowej inwentaryzującej i prezentującej dolnośląskie zakłady rzemieślnicze i ich ofertę). Łatwo dostępna baza danych o rzemieślnikach działających w każdej gminie, prezentująca ofertę i dorobek rzemiosła przyczyni się do ożywienia lokalnego rynku i zwiększenia udziału sektora rzemiosła w życiu gospodarczym regionu.
Współczesny klient pierwszej informacji o producencie i usługodawcy szuka w internecie. W związku z powyższym oferujemy Państwu BEZPŁATNĄ promocję firmy stronie przygotowywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Firmę będzie łatwo można znaleźć w wyszukiwarce po nazwie, lokalizacji, branży, itp.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli po zapoznaniu się z założeniami projektu będą Państwo zainteresowani skorzystaniem z możliwości ww. platformy, wymagane będzie złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zamieszczonego poniżej i zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH wraz z klauzulą informacyjną

W związku z powierzeniem Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu przez Województwo Dolnośląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) realizacji zadania publicznego pod tytułem „TRADYCYJNIE, LECZ W NOWOCZESNEJ SZACIE. ROZWÓJ GOSPODARCZY POPRZEZ DOSTĘP DO INFORMACJI O RZEMIOŚLE W NOWOCZESNYCH MEDIACH” oświadczam, iż zostałem wyczerpująco poinformowany o celach, założeniach i zasadach uczestnictwa w ww. zadaniu publicznym oraz:

Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na :

-przetwarzanie moich danych osobowych przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu, Plac Solny 13, 50-061 Wrocław, KRS 0000149020,
-udostępnienie moich danych osobowych Województwu Dolnośląskiemu (Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław),
-przetwarzanie moich danych osobowych przez Województwo Dolnośląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław),
-wykorzystanie przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu, Plac Solny 13, 50-061 Wrocław, KRS 0000149020 oraz przez Województwo Dolnośląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław) mojego wizerunku, w tym poprzez: obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, na jego rozpowszechnianie i publikowanie (także wraz z wizerunkami innych osób na materiałach służących popularyzacji i promocji rzemiosła dolnośląskiego) oraz prezentowanie wszelkich wskazanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym danych, w tym moich osiągnięć z podaniem imienia i nazwiska w:
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach, czasopismach;

w celach i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. projektu (zadania publicznego) na czas jego trwania i nie krócej niż w okresie publikowania wizytówek dolnośląskich rzemieślników na stronie Rzemiosło. Dolny Śląsk.


Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”) Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu informuje Pana/Panią, że:
1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Plac Solny 13, 50-061 Wrocław, KRS 0000149020,
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. projektu (zadania publicznego),
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji ww. projektu (zadania publicznego) i nie krócej niż w okresie publikowania wizytówek dolnośląskich rzemieślników na stronie Rzemiosło. Dolny Śląsk.
5. Krąg odbiorców Pana/Pani danych osobowych, w związku z założeniami ww. zadania publicznego, jest nieokreślony i nieograniczony, będzie obejmował m.in. osoby korzystające z mediów elektronicznych (w tym odwiedzające stronę : Rzemiosło.Dolny Śląsk),
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu zadania publicznego, tj. wzięcia udziału w projekcie mającym na celu promowanie i popularyzowanie informacji dotyczących działalności rzemieślników dolnośląskich,
9. Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Po wypełnieniu formularza otrzymacie Państwo maila POTWIERDZAJĄCEGO. W celu wzięcia udziału w projekcie, po dokładnym zapoznaniu się z zamieszczonym oświadczeniem prosimy użyć funkcji 'ODPOWIEDZ' I odesłać e-maila POTWIERDZAJĄCEGO o treści :

"WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE ZAWARTYM W PRZEDSTAWIONYM OŚWIADCZENIU. INFORMUJĘ, IŻ ZAPOZNAŁEM/-ŁAM SIĘ Z TREŚCIĄ INFORMACJI ZAWARTEJ W OŚWIADCZENIU I JEST ONA DLA MNIE W PEŁNI ZROZUMIAŁA.
IMIĘ, NAZWISKO , FIRMA

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms