RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.-2026.GADAM IZSTRĀDE
Cienījamais Rugāju novada iedzīvotāj!
Rugāju novada pašvaldībai ir svarīga JŪSU aktīva līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību, tāpēc
AICINĀM JŪS PIEDALĪTIES PAŠVALDĪBAS IZSTRĀDĀTAJĀ APTAUJĀ!
Aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Rugāju novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem.
1. Lūdzu, norādiet savu faktisko dzīvesvietu: *
2. Lūdzu, norādiet savu dzimumu: *
3. Lūdzu, norādiet savu vecumu: *
4. Lūdzu, norādiet savu izglītību: *
5. Lūdzu, norādiet savu nodarbošanos: *
6. Lūdzu, norādiet savas darba/ mācību vietas atrašanos: *
7. Vai tuvāko piecu gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu? *
8. Kur Jūs iegūstat informāciju par pašvaldības darbību? Iespējamas vairākas atbildes! *
Required
9. Kādu informāciju, Jūsuprāt, vajadzētu vairāk publicēt? Iespējamas vairākas atbildes! *
Required
10. Kādi, Jūsuprāt, infrastruktūras uzlabojumi būtu nepieciešami novadā? Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus! *
Required
11. Kādi, Jūsuprāt, ir LIELĀKIE TRŪKUMI novadā? Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus! *
Required
12. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt PRIORITĀRAJĀM JOMĀM, ko Rugāju novadā vajadzētu attīstīt? Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus! *
Required
13. Lūdzu, novērtējiet un atzīmējiet, kāda ir sekojošo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Rugāju novadā: *
Ļoti apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Ļoti neapmierina
Nav pieejams
Nezinu
Sabiedriskais transports
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Ģimenes ārsts, feldšeris
Pašvaldības policija
Skolas
Dzīvojamais fonds
Kultūras pasākumi
Sporta aktivitātes un pasākumi
Pasta pakalpojumi
Tirdzniecība (veikali)
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Klientu apkalpošanas centrs (KAC)
14. Lūdzu, novērtējiet un atzīmējiet, kāda ir sekojošo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Rugāju novadā:
Ļoti apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Ļoti neapmierina
Nav pieejams
Nezinu
Vides sakoptība
Vides pieejamība
Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.)
Transportam domāto ielu / ceļu infrastruktūra
Ielu apgaismojums
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Atkritumu savākšana / izvešana
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Veselības aprūpes pakalpojumi
Kultūras un izklaides pasākumi
Vispārējās izglītības pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
15. Kādi, Jūsuprāt, ir STEIDZAMĀKIE DARBI vai PROBLĒMAS, kas būtu Rugāju novadā jārisina?
Your answer
16. Kādi PAKALPOJUMI vai IESPĒJAS Jums visvairāk pietrūkst Rugāju novadā?
Your answer
17. Lūdzu, norādiet ar ko LEPOJATIES, dzīvojot vai strādājot, Rugāju novadā!
Your answer
18. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba uzlabošanai:
Your answer
PALDIES JUMS PAR IZRĀDĪTO INTERESI UN ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!Aptaujas rezultātu apkopojums būs pieejams Rugāju novada mājas lapā www.rugaji.lv.Trīs no aizpildītajām aptaujas anketām tiks pie pārsteiguma balvām no Rugāju novada pašvaldības!Aptauja ir anonīma, bet, ja vēlaties piedalīties loterijā un tikt pie kādas no pārsteiguma balvām, lūdzu, norādiet savu kontakttālruni:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rugāju novads. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms