โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง: ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา และบังคับคดี (ค่าสมัครทั้งโครงการ 7,000 บาท)
**** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัคร****

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
จัดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง:
ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา และบังคับคดี

วันเสาร์ที่ 2 และ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 - 16.00 นาฬิกา
และวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 - 12.00 นาฬิกา

รวมระยะเวลาการอบรม จำนวน 15 ชั่วโมง


**การรับสมัคร : นับจำนวนผู้ชำระเงินเป็นสำคัญ ดังนั้นหากลงทะเบียนไว้แต่ไม่ชำระเงินจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์

**คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : บุคคลทั่วไปที่สนใจ (ไม่จำกัดคุณวุฒิ)


**สถานที่อบรม : เนติบัณฑิตยสภา (จะมีเมลแจ้งห้องบรรยายอีกครั้งหนึ่ง)
เลขที่ 32/2 – 8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170


**เลขบัญชีสำหรับการโอนเงิน : บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเพชรเกษม 84 (บางแค)
เลขที่บัญชี 040-0-28038-8 ชื่อบัญชี สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา


***กรุณาชำระเงินค่าสมัคร 7,000 บาท พร้อมส่งสลิปและยืนยันชื่อผู้อบรม มาที่ อีเมล์ eduthaibar@gmail.com
หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบเเล้ว จะมีเมล์ยืนยันการชำระ ตอบกลับภายใน 2 วันทำการ
(นับจำนวนผู้ชำระเงินเป็นสำคัญ ดังนั้นหากลงทะเบียนไว้แต่ไม่ชำระเงินจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์)

เบอร์ติดต่อ: 02 887 6836 แผนกบริหารการศึกษา (ผู้ประสานงาน คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์)
หมายเหตุ: กรุณาติดต่อ จันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น.

ท่านประสงค์จะเลือกสมัครเรียนแบบใด *
Required
กรณีที่ท่านสมัครเรียนรายวัน (กรุณาระบุวันที่ต้องการเข้าฟังบรรยาย โดยท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 วัน) ***ถ้าเลือกทั้งโครงการให้ข้ามข้อนี้ไป
กรณีที่ท่านสมัครเรียนแบบรายวิชา รายวิชาละ 2,200 บาท (กรุณาระบุวิชาที่ต้องการเข้าฟังบรรยาย โดยท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 วัน) ***ถ้าเลือกทั้งโครงการให้ข้ามข้อนี้ไป
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อจริง (ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ) *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)
Your answer
ท่านเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาประเภทใด *
อายุ *
Your answer
อาชีพ *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
กรุณาใส่หมายเลขติดกันโดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย "-" คั่น
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรุณากรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้) *
Your answer
E-Mail( กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง มิเช่นนั้น อีเมล์ตอบกลับอาจจะส่งไปไม่ถึงท่าน) *
ตรวจสอบอีเมล์ที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลติดต่อกลับจากโครงการ
Your answer
รวมชำระเงินทั้งสิ้น (กรุณาระบุยอดตามรายการที่ท่านสมัคร เพื่อตรวจสอบยอดการโอนเงิน) *
Your answer
การออกใบเสร็จรับเงิน (รับที่หน้างาน)
โปรดระบุรายละเอียดที่ต้องการให้ออกใบเสร็จ (ระบุชื่อบุคคล หรือชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
Your answer
ขอยืนยันความประสงค์จะขอเข้าร่วมอบรมในโครงการครั้งนี้ โอนเงิน : บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเพชรเกษม 84 (บางแค)เลขที่บัญชี 040-0-28038-8 ชื่อบัญชี สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา***กรุณาชำระเงิน พร้อมส่งสลิปและยืนยันชื่อผู้อบรม มาที่ อีเมล์ eduthaibar@gmail.com หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบเเล้ว จะมีเมล์ยืนยันการชำระ ตอบกลับภายใน 2 วันทำการ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service