Vedecká show - Tajomstvo energie

12. 5. 2015 o 9.00 hod.
Žilinská univerzita v Žiline, Aula č. 5, Univerzitná 1, Žilina.
Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke: http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedecka-show.html?page_id=4854

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question