SOCIALITZACIÓ LLIBRES

  Captionless Image

  DADES PERSONALS

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  LLISTA DE LLIBRES (MATERIAL FUNGIBLE)

  Marqueu els llibres que necessiteu
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  MODALITAT DE PAGAMENT

  Feu la transferència bancaria al compte de l'AMPA "BANC SABADELL IBAN: ES12 0081 1642 7600 0100 6902 "per l'import corresponent. Recordeu posar com a remitent, el nom i el cognom de l’alumne i el curs que cursarà en 2015/2016, mai el nom dels pares. Important guardar el comprovant del pagament.