ANKIETA
w ramach projektu „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” współfinansowanego z funduszu CEF (Connecting Europe Facility)


Niniejsza ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym

Informacja na temat zalet paliw metanowych CNG i LNG oraz pojazdów zasilanych tymi paliwami NGV
Paliwa metanowe mają pozytywny wpływ na środowisko *
Paliwa metanowe mają pozytywny wpływ na redukcję hałasu w transporcie *
Paliwa metanowe mają pozytywny wpływ na redukcję smogu w mieście *
Oferta pojazdów NGV dostępnych na rynku krajowym jest różnorodna *
Autobusy na CNG są produkowane w Polsce *
Eksploatacja pojazdów NGV zasilanych paliwem metanowym CNG i LNG
Pojazdy NGV są droższe od pojazdów na ON lub benzynę *
Pojazdy NGV mogą być niebezpieczne w obsłudze dla użytkowników *
Kierowca pojazdu NGV musi posiadać dodatkowe kwalifikacje *
Stosowanie paliwa metanowego CNG/LNG wpływa niekorzystnie na pracę silnika *
Stosowanie paliwa CNG/LNG wiąże się z problemami eksploatacyjnymi *
Brak możliwości samodzielnego tankowania paliwa CNG/LNG na stacji jest utrudnieniem dla użytkowników *
Infrastruktura do tankowania paliw metanowych CNG i LNG
Bez problemu mogę uzyskać informację, o tym gdzie znajdują się stacje tankowania CNG/LNG *
Znam oznaczenia używane do wskazania miejsc tankowania CNG/LNG *
Brak infrastruktury do tankowania CNG/LNG to główny powód hamujący rozwój rynku tych paliw *
Budowa nowych, łatwo dostępnych stacji CNG/LNG jest ważna dla rozwoju rynku *
Bariery rozwoju rynku paliw metanowych CNG i LNG
Użytkowanie pojazdów NGV nie wiąże się z korzyściami ekonomicznymi *
Nie wiem czy zasilanie pojazdów paliwem CNG/LNG jest legalne *
Na rynku jest mało pojazdów zasilanych CNG/LNG *
Brak infrastruktury do tankowania CNG/LNG *
Otoczenie prawne jest mało stabilne *
Zainteresowanie zakupem pojazdów NGV
Byłbym zainteresowany zakupem pojazdu NGV ze względu na zmniejszenie smogu w miastach *
Byłbym zainteresowany zakupem pojazdu NGV w przypadku rozwoju stacji ładowania oraz dostępności serwisu *
Byłbym zainteresowany zakupem pojazdu NGV przy dofinansowaniu pokrywającym różnicę ceny pomiędzy pojazdem NGV a pojazdem zasilanym ON lub benzynę *
Byłbym zainteresowany zakupem pojazdu NGV gdyby cena była niższa od pojazdu zasilanego ON lub benzyną *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service