ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ *
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
1. การดำเนินการด้านการบริหารจัดการโรงเรียน
2. การดำเนินการด้านวิชาการ
3. การดำเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไป
4. การดำเนินงานด้านงานปกครองและกิจการนักเรียน
5. การให้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
6. ด้านการให้บริการในด้านต่างๆ
7. ด้านสื่อ และโสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
8. ด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy