รายงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โรงเรียนในสังกัด สพม.12
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย : การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2556 มาตรวจสภาพและนำไปไว้ประจำห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสม ตามบริบทของโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน *
จังหวัด *
Required
ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน *
ตำแหน่ง *
Required
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *
สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่ได้รับจัดสรร *
จำนวนเครื่องครู ที่ใช้งานได้
จำนวนเครื่องครู ที่ใช้งานไม่ได้
จำนวนเครื่องนักเรียน ที่ไช้งานได้
จำนวนเครื่องนักเรียน ที่ใช้งานไม่ได้
การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)ของโรงเรียนตามนโยบายใหม่
มีการนำเครื่องครู ไปใช้ในลักษณะใด
มีการนำเครื่องนักเรียน ไปใช้ในลักษณะใด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12. Report Abuse