Påmelding til Dialogkonferanse: Vennskap - inkludering og sosial kompetanse (VIS-prosjektet)

Hei idrettsvenner!

I samarbeid med Larvik idrettsråd, inviterer Larvik kommune idrettslagene i Larvik til
Dialogkonferanse: Vennskap - inkludering og sosial kompetanse (VIS-prosjektet)

19. januar 2016 kl. 17-19:30 i Sliperiet

Kan skoler , barnehager og idretten samarbeide om barn og unges oppvekstvilkår?
Larvik byen der vi bryr oss. Ingen skal mobbes og utestenges!


Larvik kommune har utarbeidet «Tiltaksplan mot mobbing», og fra 2015/16 igangsetter Kultur og oppvekst et anti mobbe prosjekt for barnehage og skole.


Målgruppe:
Ledere, styremedlemmer/trenere/oppmenn og ansatte i idrettslagene i Larvik.


Målet for kvelden er å starte en prosess, i forhold til økt bevisstgjøring om vårt felles ansvar for barn og unge.
Idrettens verdier er sentralt bakteppe for alle idrettslagenes aktiviteter
- men hvor mange trenere og ledere er bevisste i forhold til klubbenes egne verdigrunnlag og sportslige planer.

Vi håper mange har anledning til å delta!
Fint om dere videresender invitasjon til deres styremedlemmer/trenere/oppmenn i deres klubb.


FRIST FOR PÅMELDING: 11. JANUAR 2016 - Vi har åpnet for etteranmelding!

Vennlig hilsen
Larvik Idrettsråd,
http://larvikir.no/

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question