แบบสำรวจบุคลากร ที่ประสงค์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อบุคลากรโรงเรียนสังกัด ที่ประสงค์จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในสองหลักสูตร คือ 1) หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด 2)หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในการพัฒนาเพิ่มปริมาณบุคลากรเครือข่ายให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
ชื่อ *
Your answer
สกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
โรงเรียน *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
Your answer
หลักสูตรที่สนใจ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. Report Abuse - Terms of Service