Jõgevamaa kodanikuühenduste tunnustamise konkurss 2018
Vali kategooria, milles tahad kandidaati esitada ja põhjenda oma valikut. Põhjenduseta kandidaadid ei lähe valimisel arvesse. Oluline on kandidaadi esitamisel tema tegevus 2018.aastal. Kirjuta kategooria alla olevasse kasti ühenduse nimi ja põhjendus.
Jõgevamaa parim kodanikuühendus 2018
Vähemalt 2 aastat tegutsenud seltsing, MTÜ või SA, kes on 2018.aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kes on ellu viinud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsustega ning on tuntud ja hea mainega elanike seas.
Your answer
Parim kodanikuühenduste projekt või tegu 2018
Projekt, objekt, sündmus, teenus vms, mis 2018.aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne, vajalik ühendusele, piirkonnale või maakonnale. Elluviidud projekt või tegu on ka edaspidi jätkusuutlik, sellesse on kaasatud erinevaid partnereid ja sellest on saanud kasu märkimisväärne arv inimesi.
Your answer
Põltsamaa piirkonna parim kodanikuühendus 2018 (Põltsamaa valla territoorium)
Seltsing mittetulundusühendus või sihtasutus, kes on silma paistnud Põltsamaa piirkonna kohaliku elu edendamisega, kes on ellu kutsunud piirkonna inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte, kes on koostööaldis piirkonna teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.
Your answer
Jõgeva piirkonna parim kodanikuühendus 2018 (Jõgeva valla territoorium)
Seltsing mittetulundusühendus või sihtasutus, kes on silma paistnud Jõgeva piirkonna kohaliku elu edendamisega, kes on ellu kutsunud piirkonna inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte, kes on koostööaldis piirkonna teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.
Your answer
Peipsi piirkonna parim kodanikuühendus 2018 (Mustvee valla territoorium)
Seltsing mittetulundusühendus või sihtasutus, kes on silma paistnud Peipsi piirkonna elu edendamisega, kes on ellu kutsunud piirkonna inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte, kes on koostööaldis piirkonna teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.
Your answer
Parim uus kodanikuühendus 2018
Seltsing, mittetulundusühing või sihtasutus, kes on registreeritud mitte varem kui 01. 10. 2017 ja on oma esimese tegutsemisaasta jooksul saavutanud olulist edu kohaliku elu edendajana või mingi valdkondliku probleemi lahendajana, on kutsunud või viinud ellu kogukonna jaoks olulisi sündmusi või muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte ning on koostööaldis piirkonna teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega.
Your answer
Sädeinimene 2018
Isik, kes on tuntud ja omab autoriteeti kodanikuühenduste hulgas Jõgevamaal ning on oma tegevusega toetanud ja kaasa aidanud maa-ja külaelu positiivsele arengule. Isik, tegeleb regulaarselt enesetäiendamisega ning on aktiivne oma kodukoha avaliku elu korraldamises. Toetuse annab välja Jõgevamaa Kodukandi Ühendus.
Your answer
Aasta küla
Küla/külade piirkond, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi oma külaelu arendamisel. Küla iseloomustab külasisene koostöö, uute külaarenduslike projektide käivitamine ja elluviimine, hea koostöö kohaliku omavalitsusega, avatus ja laiem avalik tuntus.Kirjeldage millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad? Milliseid külale olulisi sündmusi viimase 3 aasta jooksul külas on toimunud? Kuidas talletatakse küla ajalugu? Kirjeldage küla koostööd kohaliku omavalitsusega. Kas külal on arengukava, millal see valmis? Kuidas ja kas on külaelanikud aidanud kaasa a)heakorrale, keskkonnahoiule, b) haridus- ja kultuurielule.Toetuse annab välja Jõgevamaa Kodukandi Ühendus.
Your answer
Esitaja nimi ja kontaktid (telefon või e-posti aadress) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service