Anketa za članove novinarskih i medijskih udruženja o stepenu otvorenosti nadležnih institucija u slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara
Početkom 2017. godine, na osnovu Sporazuma o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara, formirana je Stalna radna grupa za bezbednost novinara. Članovi ove grupe su predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i sedam novinarskih i medijskih udruženja (Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Udruženje novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Asocijacija medija i Asocijacija onlajn medija).

Sporazum predviđa realizaciju 10 mera, a jedna od njih je i analiza dosadašnjeg načina komunikacije i stepena otvorenosti nadležnih institucija prema medijima u vezi sa slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara. U cilju ispunjenja te mere , u okviru Stalne radne grupe formirana je Podgrupa za transparentnost. Članovi ove Podgrupe su odlučili da je, pre izrade same Analize, neophodno realizovati ovu anketu koja bi joj dala neophodne informacije i materijal za što je moguće preciznije definisanje izazova sa kojima se novinari u ovoj interakciji suočavaju.

Potpisnice ovog Sporazuma i članovi Podgrupe za transparentnost bili bi Vam veoma zahvalni ukoliko biste im, odgovorima na ovu anketu, pomogli da što je moguće kvalitetnije izvrše svoj zadatak.
Email address *
1. Da li Vam je poznato koja ponašanja Krivični zakonik Republike Srbije definiše kao krivična dela koja mogu biti izvršena protiv novinara, odnosno protiv osoba koje obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja? Molimo Vas da, ukoliko Vam je poznato, u obrazloženju navedete koja su to krivična dela.
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 1:
Your answer
2. Da li ste informisani o proceduri propisanoj Zakonom koju je potrebno preduzeti u slučaju da želite da prijavite napad ili pretnje koje ste dobili u vezi sa poslom koji obavljate? Molimo Vas da u obrazloženju opišete proceduru?
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 2:
Your answer
3. Da li ste nekada bili žrtva incidenta koji bi mogao da se protumači kao napad (fizički, verbalni ili pritisak) na Vas kao novinara/ku, a u vezi sa poslom koji obavljate? Molimo vas da u obrazloženju ukratko opišite incident/e?
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 3:
Your answer
4. Da li ste nekad prijavili nadležnim državnim organima, tužilaštvu i/ili policiji, napad ili pretnje koje su Vam upućene u vezi sa poslom koji obavljate? Molimo Vas da u obrazloženju pojasnite kako, koliko puta i kom državnom organu ste to prijavili.
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 4:
Your answer
5. Ako ste bili žrtva takvog incidenta, a niste ga prijavili, molimo Vas za objašnjenje zbog čega to niste uradili?
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 5:
Your answer
6. Da li ste zadovoljni kvalitetom informacija koje ste u tim slučajevima dobili u komunikaciji sa nadležnim državnim organima (tužilaštvo i policija), ukoliko ste je imali? Molimo Vas da ukratko obrazložite odgovor.
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 6:
Your answer
7. Da li Vam je poznato koja prava novinar (kao i svako drugi) kao oštećeni ima u krivičnom postupku? Molimo Vas da u obrazloženju navedete o kojim pravima je reč.
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 7:
Your answer
8. Da li smatrate da je reakcija nadležnih državnih organa u tom slučaju, u smislu preduzimanja neophodnih istražnih radnji i poštovanju Vaših prava kao oštećenog, bila u skladu sa Zakonom? Molimo Vas da u obrazloženju pojasnite zbog čega reakcija jeste ili nije bila adekvatna po Vašem mišljenju.
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 8:
Your answer
9. U slučaju da ste dobili obrazloženje od nadležnih državnih organa o odbacivanju Vaše krivične prijave, da li je po Vašem mišljenju njihova argumentacija bila obrazložena u skladu sa Zakonom? Molimo Vas da u obrazloženju pojasnite stav.
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 9:
Your answer
10. Da li se nekada dogodilo da po prijavi koju ste kao novinar/ka i žrtva nekog incidenta podneli niste dobili nikakav odgovor (pisani ili usmeni) od strane državnih organa?
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 10:
Your answer
11. Da li ste ikada prisustovali uviđaju ili nekoj drugoj istražnoj radnji u vezi sa Vašim slučajem i da li ste dobili poziv da prisustvujete? Molimo Vas da pojasnite o kojim radnjama je reč.
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 11:
Your answer
12. Kakva je vaša generalna ocena stepena transparentnosti institucija prema novinarima u vezi sa slučajevima u kojima je reč o ugroženoj bezbednosti novinara? Molimo Vas da u obrazloženju detaljnije opišete ocenu.
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 12:
Your answer
13. Da li po Vašem mišljenju politička i društvena klima utiču na porast pritisaka i napada na novinare?
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 13:
Your answer
14. Da li ste do sada koristili Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja kao sredstvo za dobijanje podataka u vezi sa istragom Vašeg ili nekog drugog slučaja ugrožavanja bezbednosti novinara? Molimo Vas da u obrazloženju pojasnite da li ste i kojoj meri dobili tražene informacije?
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 14:
Your answer
15. Da li Vam je poznato postojanje Sporazuma o saradnji i merama za unapređenje bezbednosti novinara kao i Stalne radne grupe za bezbednost novinara? Molimo Vas da pojasnite na koji način ste saznali za Sporazum i Stalnu radnu grupu.
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 15:
Your answer
16. Da li ste upoznati sa sadržajem Sporazuma, kao i sa aktivnostima koje Stalna radna grupa preduzima sa ciljem unapređenja bezbednosti novinara? Molimo vas da obrazložite odgovor.
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 16:
Your answer
17. Da li dobijate informacije od udruženja čiji ste član o Sporazumu, njegovoj primeni, kao i učešću Vašeg udruženja u radu Stalne radne grupe za bezbednost novinara? Molimo Vas da u obrazloženju pojasnite kako se odvija komunikacija između Vas i Vašeg udruženja o ovoj temi.
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 17:
Your answer
18. Da li vam je poznato da su Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i novinarska i medijska udruženja potpisnice Sporazuma imenovale kontakt osobe kojima oštećeni novinari i novinarke mogu prijaviti incidente koji se mogu okarkaterisati kao ugrožavanje njihove bezbednosti?
Obrazloženje odgovora na pitanje broj 18:
Your answer
19. Član ste kog od novinarskih i medijskih udruženja nabrojanih ispod?
Hvala na saradnji!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy