ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

...
>>>
CHÀO CÁC BẠN.
TRƯỚC KHI CÁC BẠN THỰC HIỆN NỘI DUNG BÊN DƯỚI. CÁC BẠN HÃY THỬ ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG NHƯ SAU:

- Username: Mã số sinh viên
- Password: Số chứng minh nhân dân (ưu tiên 1) hoặc là MSSV (ưu tiên 2)

Nếu không được thì các bạn hãy thực hiện theo biểu mẫu bên dưới để hệ thống cấp lại tài khoản cho bạn nhé.

Thân.

  Must be a number between 1,000,000 and 2,000,000
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number between 0 and 900,000,000
  This is a required question
  Must be a number between 1,000,000,000 and 90,000,000,000
  This is a required question
  This is a required question