แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีสอบราคา
สำนักงานที่ประกาศสอบราคา
1 - จัดทำรายงานของซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ปัญหาและอุปสรรค การจัดทำรายงานของซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุคณะกรรมการประกวดราคา
Your answer
2 - จัดทำหนังสือเชิญเสนอราคาต่อผู้มีอาชีพขายเพื่อมายื่นซองเสนอราคา
ปัญหาและอุปสรรคการจัดทำหนังสือเชิญเสนอราคาต่อผู้มีอาชีพขายเพื่อมายื่นซองเสนอราคา และลงนาม
Your answer
3 - ประกาศสอบราคาในระบบ e-GE -ระยะเวลาแจกจ่ายเอกสารก่อนวันเปิดซองสอบราคา-เปิดซองสอบราคา วิจารณ์
ปัญหาและอุปสรรคการประกาศสอบราคาในระบบ e-GE -ระยะเวลาแจกจ่ายเอกสารก่อนวันเปิดซองสอบราคา-เปิดซองสอบราคา
Your answer
4 - สรุปผลการเปิดซองสอบราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหาและอุปสรรคการสรุปผลการเปิดซองสอบราคา
Your answer
5 - ประกาศผลการยื่นซองเสนอราคา
ปัญหาและอุปสรรคการประกาศผลการยื่นซองเสนอราคา
Your answer
6 - ทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการสอบราคามาทำสัญญาภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ปัญหาและอุปสรรคการทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการสอบราคามาทำสัญญาภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
Your answer
7 - ทำสัญญา
ปัญหาและอุปสรรคการทำสัญญา
Your answer
ลงชื่อ ผู้บันทึกข้อมูล
Your answer
ตำแหน่งผู้บันทึกข้อมูล
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บันทึกข้อมูล
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Distance Learning Thailand. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms