MKNR inschrijvingsformulier
Lidmaatschap van de Militaire Kring van de Nieuwe Reserve (MKNR) garandeert enerzijds dat u zal uitgenodigd worden voor alle activiteiten die de MKNR organiseert, en dat u anderzijds regelmatig geïnformeerd zal worden van nieuws en ontwikkelingen aangaande de Reserve die u aanbelangen.
Algemene informatie
Voornaam *
Naam *
Welk lid van de MKNR zou kunnen bevestigen dat u werkelijk een reservist van het Belgisch leger bent?
Militaire informatie
Status *
Stamnummer *
Graad *
Postadres
Straat, nummer, bus
Postnummer
Gemeente
Contactgegevens
Emailadres *
Telefoonnummer *
Privacybeleid
De enige voor ons toegankelijke gegevens zijn degene die u vrijwillig meedeelt. Die informatie zal worden verzameld en verwerkt in volstrekte overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving en meer bepaald met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens worden bewaard tijdens de volledige duur van uw relatie met de MKNR en tot vijf jaar na het beëindigen ervan. U kunt zich uitschrijven op ieder ogenblik. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden, tenzij om aan een door de wet opgelegde verplichting te voldoen. U hebt hoe dan ook het recht uw gegevens in te zien en ze desgevallend te corrigeren. Gelieve in dit verband uw geschreven, gedateerd en ondertekend verzet door te sturen naar contact@cmnr-mknr.be en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen. MKNR behoudt zich het recht voor het huidige Privacybeleid te wijzigen om zich te schikken naar de geldende wetgeving op de bescherming van het privéleven.
Bijdrage
Gelieve er rekening mee te houden dat uw inschrijving pas definitief is na goedkeuring van uw gegevens en ontvangst van uw eerste jaarlijkse bijdrage. U dient hiervoor een minimumbedrag van 20,00 € te storten op rekeningnummer:
IBAN : BE64 3631 5455 1352
BIC : BBRUBEBB
Begunstigde: MKNR vzw
Dit met vermelding van uw naam, voornaam en “INSCHRIJVING MKNR 2020”
Bevestiging *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Cercle Militaire de la Nouvelle Réserve asbl - Militaire Kring van de Nieuwe Reserve vzw. Report Abuse