แบบทดสอบ เรื่อง ไฟฟ้าช๊อต

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน เต็ม 10 คะแนน
  This is a required question

  ทดลอง ได้ที่นี่ http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=1730

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question