แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจการใช้สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global
ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้ทำแบบทดสอบ (พร้อมคำนำหน้า เช่น นาย นางสาว)
Your answer
โปรดระบุ รหัสนักศึกษา ของผู้ทำแบบทดสอบ
Your answer
ส่วนที่ 2 จงตอบคำถามข้อ 1-10 โดยใช้ภาพที่ 1 และ 2 ด้านล่าง
* โปรดเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
Figure 1. ProQuest Dissertations & Theses Global
ผลลัพธ์การสืบค้น
1. ฐานข้อมูลที่ทำการสืบค้นคือฐานข้อมูลใด
1 point
2. ข้อใด ไม่ใช่ คำจำกัดความของฐานข้อมูลที่ทำการสืบค้นนี้
1 point
3. จากภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นคือจำนวนเท่าใด
1 point
4. จากภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น จำกัดช่วงปีของเอกสารที่ต้องการ คือ
1 point
5. จากภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น ใช้คำสืบค้นคืออะไร
1 point
6. จากภาพที่ 1 การคัดกรองผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นใช้ Index Term ว่าอย่างไร
1 point
Figure 2. ProQuest Dissertations & Theses Global
รายละเอียดบรรณานุกรม
7. จากภาพที่ 2 เอกสารที่แสดงรายละเอียด ผู้แต่งคือ
1 point
8. จากภาพที่ 2 ปีที่พิมพ์ของเอกสารนี้คือปีใด
1 point
9. จากภาพที่ 2 เราสามารถใช้เครื่องมือช่วยเขียนบรรณานุกรมแบบออนไลน์ได้โดยใช้เครื่องมือใด
1 point
10. จากภาพที่ 2 สถาบันที่สำเร็จการศึกษาคือสถาบันใด
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms