ใบสมัครสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)
คำแนะนำ

1.ให้ผู้สมัคร อ่านประกาศการรับสมัครของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://1th.xyz/Ly9kHdU

2.ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครนี้ให้ครบทุกข้อ และชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 350 บาท ให้เรียบร้อย
ที่ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ชื่อบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่บัญชี 050-2-37887-0
พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน
ที่ หน่วยงานบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ( e-mail : nsgrad@nurse.tu.ac.th)

3.ให้ SCAN ส่งสำเนาเอกสาร ในตอนที่ 3 ข้อ 15 จำนวน 12 รายการ มาทาง ( e-mail : nsgrad@nurse.tu.ac.th)
ผู้สมัครสอบจะต้องส่งเอกสาร ทั้ง 12 รายการ ส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563
4.การรับสมัครจะสำเร็จ เมื่อทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตรวจสอบการชำระค่าสมัครสอบเป็นที่เรียบร้อย แล้ว
5.สอบถามเพิ่มเติม ที่
หน่วยงานบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) 02-9869213 ต่อ 7397
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Faculty of Nursing, Thammasat University. Report Abuse