แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเปิดให้บริการห้องสมุด นอกเวลาทำการ 16.30-18.30น. ปีการศึกษา2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 สถานภาพ
1.2 สังกัดหน่วยงาน/คณะ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.2 ทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการที่ทันสมัย
2.3 ทรัพยากรสารสนเทศตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.4 ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นได้ง่ายและรวดเร็ว
2.5 จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้นเพียงพอ
2.6 เจ้าหน้าที่มีความใส่ใจให้บริการ เป็นมิตรเต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี
2.7 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่กระตือรือร้นและมีความพร้อมในการให้บริการ
2.8 เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการให้คำแนะนำการใช้บริการต่างๆ
2.9 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย
2.10 จำนวนที่นั่งอ่านเพียงพอ และมีแสงสว่างเพียงพอ
2.11 สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่าศึกษาค้นคว้า
2.12 ความปลอดภัย และความสะอาด
2.13 ความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุดเวลา 16.30-18.30 น.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy